Sankt Petri Kyrka Foto: Anders Clausson

Klippans kommun består av tre församlingar och tillhör Lunds stift som har en tusenårig historia. I Klippans församling ligger fyra kyrkor, i Riseberga–Färingtofta församling två kyrkor och Östra Ljungby församling finns två kyrkor.

Cisterciensermunkarna som kom till Herrevad år 1144, byggde en mycket stor kyrka. Ärkebiskop Eskil var personligen engagerad på det sättet att han skänkte mark för bygget. Denna kyrka var församlingskyrka i Riseberga men blev förstörd under de dansk- svenska krigen på 1600-talet. Byggherrarna från Herrevadskloster gick ut i de omkringliggande församlingarna där de byggde kyrkor. Även från Lund kom byggare när domkyrkan var färdig – Gråmanstorps kyrka har belägg för detta.

Socknarna är Källna, Östra Ljungby, Gråmanstorp, Vedby, Västra Sönnarslöv, Riseberga och Färingtofta. I Riseberga finns också  ett kapell där inga kristna symboler förekommer.

Åby-Klippan var delat mellan V.Sönnarslöv, Gråmanstorp och Vedby. Klippan har ett kapell med begravningsplats och 1966 blev Klippans egen kyrka, S:t Petri, klar. Arkitekten var den kände Sigurd Lewerentz vars livsverk även innefattar Skogskyrkogården i Stockholm, Malmö Opera och Östra Kyrkogården i Malmö.

Kyrkorna i Rönneå- och Söderåsbygden visar upp en stor bredd i byggnadsstil och historia och är väl värda ett besök. Man kan med fördel göra en rundtur mellan dem och på samma gång njuta av det vackra landskapet. I texten nedan har vi även lagt till några kyrkor i socknar som gränsar till Klippans kommun som Billinge, Röstånga, Konga och Kvidinge då dessa får anses tillhöra bygden kring Rönneå och Söderåsens sydöstra del.

Fakta om kyrkorna är hämtade från följande källor:  
Malmberg, Axel: Vedby kyrka
Nationalencyklopedien
Västra Sönnarslövs Bygdeförening: Från å till ås
Simonsson, Martin: Det gamla Röstånga
Svenska kyrkan
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Bo Bengtsson, Riseberga har varit behjälplig med information

Billinge kyrka

55.95954, 13.33430

Den gamla kyrkan, som revs 1863-1864, var 47 1/2 aln lång och 14 1/4 aln bred. Den låg på samma plats som den nya. Från gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och pelare.

Färingtofta kyrka

56.04577, 13.37627

Färingtofta kyrka är Klippans kommuns östligast belägna kyrka. Det är en medeltidskyrka.

Gråmanstorps kyrka

56.14978, 13.10008

Jungfru Maria kyrka uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevadskloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund på 1100-talet.

Källna kyrka

56.19646, 13.02767

Kyrkan byggdes i rött tegel 1870-71. Den tidigare sockenkyrkan låg vid Rönneå, söder om den nuvarande.

Konga kyrka

55.97854, 13.19948

Konga kyrka är en typisk medeltida landsbygdskyrka, där inga allt för genomgripande förändringar har förstört dess medeltida prägel

Kvidinge kyrka

56.13884, 13.05036

Kvidinge kyrka invigdes 1886, då den medeltida kyrkan från mitten av 1100-talet revs. Kvidinge kapell 56.12836, 13.07654

Östra Ljungby kyrka

56.19263, 13.07682

Äldst bland kyrkans inventarier är dopfunten, som är huggen i sandsten och med rund skål och smyckad med repstav.

Riseberga kyrka

56.07203, 13.30230

Riseberga kyrka är dokumenterad från ca mitten på 1500-talet, men åtminstone delar av tornet är troligen ännu äldre

Röstånga kyrka

55.99848, 13.29561

Kyrkan är uppförd senast i början av 1220-talet och av den medeltida byggnaden är bara den nuvarande mittdelen kvar.

Sankt Petri kyrka

56.13318, 13.14206

Kyrkan är en av Sveriges arkitektoniskt mest fulländade kyrkor och internationellt uppmärksammad. Kyrkan invigdes första advent 1966. Ritad och konstruerad av Sigurd Lewerentz.

Västra Sönnarslövs kyrka

56.11511, 13.10318

Nuvarande kyrka byggdes 1893-94 och är byggd av sten och tegel. Tidigare medeltidskyrka revs.

Vedby kyrka

56.14225, 13.18878

Kyrkan är från 1860-talet, men den är byggd på samma plats som den tidigare medeltidskyrkan


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson