Rönneå med biflöden från Djupadal till Ugglarp

Mölletofta Foto: Torgny Fridlund

För människan har vattnet varit livsviktigt – som dricksvatten, till bevattning av grödor och som kraftkälla. Vatten har många viktiga funktioner för människors liv. Men vatten har också varit till besvär och ett hinder för människor.

När skåningen blev bofast och började odla jorden behövde han ta sig till handelsplatser för att byta varor och tjänster. Vid bäckar och åar uppstod vadställen där det var lämpligt att ta sig över vattnet. Stigar på respektive sida av vattnet knöts ihop och transport av varor klarades av. Så förvandlades stigarna till landsvägar och vid många vadställena byggdes broar. De tidigaste broarna kunde vara några trädplankor – en spång – över vattnet, men senare i tid byggdes broar i sten. När bilismen gjorde sitt intåg några årtionden in på 1900-talet ersattes många av bondesamhällets vackra stenvalvsbroar med broar av betong. Brons bredd och bärkraft ökades för att klara av de tunga lastbilar som började trafikera landsvägarna. Men än kan man se ånga fina gamla stenvalvsbroar i Klippantrakten. Man bör dock ta ett antal steg åt sidan av bron för att uppleva dess skönhet. 
Text: Mats Pettersson

Fördjupningstext: Broar och vatten

Bjersgård och broarna nordost om godset

56.15688, 13.13216

Bjersgårds mölla, Bihagasjön, Hålehus, Slimminge olika broar från förr

Broarna vid Gråmastorp

56.142537, 13.113513

Allt förändras över tiden

Broarna vid Pinnån

56.19776, 13.13034

Kopparmölle området - gamla järnvägsbron

Broarna vid Pinnån

56.19859, 13.09035


Lundsmöllan

Broarna vid Pinnån

56.19910,13.102022


Mölletofta

Broarna vid Pinnån

56.19854, 13.086605


Skvattemölla

Broarna vid Pinnån

56.21069, 13.04668

Gångvad

Broarna vid Pinnån

56.20135,13.06445


Norrekrok

Bron vid Snälleröds idrottsplats

56.034075, 13.409243

Den gamla stenbron vid idrottsplatsen är en av de två gamla stenbroarna som är kvar i Snällerödsån

Djupadal

56.018487, 13.384695

Rönne å flyter lugnt in i Klippans kommun vid Djupadal och man kan ännu se delar av den gamla bron

Forestad

56.034902, 13.342788

Bydelarna sammanbinds av en vacker gammal stenbro.

Gamla järnvägsbron på Bläsinge

56.16712, 13.033218

Bra ställe att skåda fåglar året om

Klövabäcken

56.11338, 13.09606

Vid Dymöllan passerar Klövabäcken en valvbro på cirka 12 meter i ett spann, byggd år 1918.

Munkabron

56.049141, 13.370855

Den nuvarande stenbron färdigställdes 1930 men svårt att finna äldre uppgifter

Romantikens broar i Guvarpsbäcken

56.06316, 13.387935

Gammal stenbro från 1800-talet?

Rönneå vid Klippan

56.117771, 13.16381

Forsmöllan

Rönneå vid Klippan

56.121593, 13.14306

Broarna vid Pappersbruket

Rönneå vid Klippan

56.120468, 13.129692

Bron vid Stackarpsdammen

Rönneå vid Klippan

56.133289, 13.094512

Broarna vid Västra Sönnarslöv

Rönneå vid Ljungbyhed

56.076083, 13.262258

Spången bron

Rönneå vid Ljungbyhed

56.080358, 13.237517

Nybron

Rönneå vid Ljungbyhed

56.091349, 13.21447

Järnvägsbron vid Lilla Kloster

Rönneå vid Riseberga - Kättabro

56.067664, 13.314679

Bron som fick byggas tre gånger

Rönneå vid Riseberga - Stocken

56.0697, 13.301954

Kyrkstocken förbinder byn Vessmantorp och Riseberga kyrka

Skudesbron vid Bjersgård

56.152058, 13.136859

Intill ligger en gammal källa - Tevattenkällan

Svinabron vid Djupadal

56.021317, 13.387613

Denna gamla bro ligger strax före Snällerådsån utlopp i Rönne å

Tranarpsbron

56.180922, 13.018005

Från vadställe till bro för tung trafik

Ugglarps broar

56.207384, 12.986763

Här lämnar Rönne å Klippans kommun och flyter in i Ängelholms


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-04-13 av Inger Persson och Bengt Hertzman