Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1389, 13.1161

Milsten vid Åbyvallen

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1366, 13.1279

Vägvisarsten vid Tingshuset i Klippan

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1346, 13.1579

Elfdalen

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1378, 13.2327

Milsten läng den lilla gamla vägen vid Vedby

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1393, 13.2406

Ligger ner ute på ängen vid Hamburg. Har trillat.

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1396, 13.2773

Står vid infarten till gamla vägen till Hyllstofta

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1317, 13.3158

Står längs gamla vägen intill Viadukten i Hyllstofta.

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1143, 13.2976

Svårsed står en bit in i skogskanten vid Krocken, vänster sida från Hyllstofta

Höör - Åby - Ängelholm

56.0224, 13.4431

Milstenen vid Skankhult står vid början av Klippans kommun

Höör - Åby - Ängelholm

56.0341, 13.4097

Står vid Snälleröds idrottsplats

Höör - Åby - Ängelholm

56.0464, 13.3763

Milstenen finns vid Färingtofta kyrka

Höör - Åby - Ängelholm

56.0575, 13.3387

Svår att se vid muren öster om Risebergagården

Höör - Åby - Ängelholm

56.0722, 13.3041

Milstenen står vid Riseberga kyrka

Höör - Åby - Ängelholm

56.0784, 13.2610

Står strax efter Spången korset mot Herrevadskloster

Höör - Åby - Ängelholm

56.0897, 13.2308

Står vid Kungsgården på Herrevadsklosterområdet

Höör - Åby - Ängelholm

56.0957, 13.1930

Står vid Rönneå sidan invid betesmark

Höör - Åby - Ängelholm

56.1139, 13.1799

Står ett par hundra meter innan Nybygget

Höör - Åby - Ängelholm

56.1299, 13.1490

Står vid den stängda järnvägs- övergången i Klippan

Höör - Åby - Ängelholm

56.1366, 13.1279

Vägvisarsten vid Tingshuset

Höör - Åby - Ängelholm

56.1396, 13.1124

Vägvisarsten vid Karossen

Höör - Åby - Ängelholm

56.1513, 13.1049

Vägvisarsten Bjersgård

Höör - Åby - Ängelholm

56.1520, 13.0949

Milsten i Gråmanstorp

Höör - Åby - Ängelholm

56.1711, 13.0685

Står på vägen till Östra Ljungby vid Wättinge

Höör - Åby - Ängelholm

56.1898, 13.0628

Står långt i bland träden men syn ändå. Vid Östra Ljungbys gamla gästis.

Höör - Åby - Ängelholm

56.2097, 13.0462

Vägvisarsten vid Gångvad

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.2134, 13.1327

Står på gamla Kungsleden inne i skogen. Man får gå till fots cirka femhundra meter.

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.2031, 13.1151

Står väl gömd inne i en trädridå läng vägen. Syns bara på vinterhalvåret.

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.1925, 13.0785

Står vid Östra Ljungby kyrka

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.1898, 13.0628

Står mitt inne i byn där gamla gästis legat i Östra Ljungby

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.1832, 13.0408

Står med härlig utsikt över Bläsinge ängar

Röstånga - Blekemåsa

56.0356, 13.2660

Milsten vid Allarp längs gamla vägen mot Spången

Röstånga - Blekemåsa

56.0536, 13.2517

Milstenen står fint i korset vid Brandsberga.

Röstånga - Blekemåsa

56.0795, 13.2666

Milsten vid Skräddarhuset

Röstånga - Blekemåsa

56.1032, 13.2852

Milsten som visar Sorröd

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.067, 13.3206

Dammsgårdsstenen

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0371, 13.3459

Mistenen vid Norrlycke

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0599, 13.3717

På väg mot Perstorp står denna milsten

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0782, 13.3972

Milstenen vid Modaröd

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0979, 13.4114

Står på gränsen mot Perstorp