Projektet genomförs som Leaderprojekt där man får ekonomiskt bistånd från bla. Jordbruksverket.

Ett Leaderprojekt genomförs i ett trepartnerskap, offentliga sektorn, ideella föreningar, samt privata företag, som tillsammans beslutar om och genomför projektet. 

Klippans Hembygdsförening vill skapa en träffpunkt för unga och gamla, där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här kan man vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och här kan din fantasi och kreativitet stimuleras. 

Detta skall vara en oas i de centrala delarna av Klippan som dessutom är kostnadsfri och lockar besökare från både när och fjärran.

Arbetet pågår, följ det via vår hemsida, gå in på Leaderprojekt http://www.klippanshembygd.se/leader.html

 
 


 
 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2019-02-04 av Inger Persson och Bengt Hertzman