Vår bygd – Rönneådalen

Praktvaxskivling. Foto Bengt Hertzman Senhöst på fäladen – Bengt Hertzman njuter av höstens ankomst.
Läs mer här
Vandring i Skäralid – Roland Månsson oktobervandrar i Skäralid.
Läs mer här
Fjärilsmarker
En dag i slutet av maj då allt stämde cyklade Bengt Hertzman i Rönneådalens fjärilsmarker
Läs mer här
Floran i Röstånga och Billinge förr och nu
Skånska nutida botanister i klockare Liljas fotspår. Torbjörn Tyler berättar om Nils Liljas unika inventeringar under 1800-talet. Billingeklockarens anteckningar visar hur växtlivet har förändrats i Röstånga och Billinge socknar fram till våra dagar. Projekt Skånes Flora har visat att många av kulturlandskapets arter har försvunnit eller blivit ovanliga men nya växter har också tillkommit.
Hämta artikeln i pdf-format här
Sällsynta örter på blommande vulkanberg

I  Rönneåbygden finns några ställen där floran är särskilt rik och till dessa hör vulkanbergen sydost om Söderåsen, från Ljungbyhed ner till Ringsjön. Berg av hård basalt från vulkanutbrott för 100 – 200 miljoner år sedan.
Läs mer här