– sällsynt trollslända vid Spången

Grön mosaikslända, hane  Foto: Magnus Billqvist

Mitt emot Spångens gästgiveri bildar Rönneå en vik med lugnvatten. Under hög- och sensommaren täcks vattnet här av en märklig växt – vattenaloen. Detta är artens enda kända växtplats i nordvästra Skåne. Annars finns den mest i Helgeås vattensystem och några lokaler på Romeleåsen och i sydvästra Skåne. Den senaste inventeringen av Skånes flora tyder på att arten har halverats i Skåne de senaste 50 åren.

Vattenaloe är en vattenväxt som lever på ganska grunt vatten och ofta förekommer i stora bestånd. Dess långsmala vasst sågtandade blad sitter samlade i en rosett som är löst fäst botten. Vattenaloe blommar i juli-augusti, när blomningstiden närmar sig sträcker sig plantan så att bladspetsarna och blommorna kommer upp ovanför vattenytan. Blommorna är vita och ganska stora med tre vita kronbladslika hylleblad. Vattenaloe är tvåbyggare men i norra Europa finns nästan bara honplantor. Växten kan genom sitt speciella utseende inte förväxlas med andra arter. Men den vara svår att upptäcka eftersom den som sagt bara kommer upp till ytan under blomningen!

Den gröna mattan av vattenaloe Foto: Bengt Hertzman

Det finns en trollslända som hör till vattenaloen, grön mosaikslända. Denna stora slända är den enda som är beroende av en speciell växt för sin äggläggning. Äggen läggs endast i den skyddande strut som bildas av vattenaloens taggiga blad. Sländan är upptagen på EU:s habitatdirektivlista och fridlyst i Finland. I början av augusti hittades glädjande nog den gröna mosaiksländan i ett tiotal exemplar vid Spången, ett av de första fynden i nordvästra Skåne. Man känner igen den på att den är enfärgat grön på mellankroppens sida. Hanens bakkropp är mest svart med stora blå fläckar.

Grön mosaikslända  Foto: Magnus Billqvist

Rönneåbygden har säkert fler överraskningar att bjuda på när det gäller sällsynta djur och växter!

Sidan redigerad av Bengt Hertzman 2013-08-28