Milstenar i Klippans kommun – en unik dokumentation

Kjell Rosenkvist vid den sista milsten på plats. Foto: Thorbjörn Petersen

Välkommen till en kulturrunda där du inte bara kan studera milstenarna utan även handla, bo och äta gott längs våra vackra färdvägar i Rönneådalen!

En milstolpe eller milsten är en föregångare till vägmärken. Milstolpar eller milstenar uppsattes för första gången efter 1649 års skjuts- och gästgiveriförordning då vägnätet uppmättes och skjutsnätet ordnades.

En väg med milstolpar markerar att det är en historiskt viktig led som också utgjort en del av ett större sammanhängande vägnät. Milstenar är idag minnesstenar och vi bör alla hjälpas åt att vårda och värna dessa viktiga ”kulturstenar” så de inte försvinner.

Att milstenar är dokumenterade är ovanligt. Att dessutom alla milstenar i en kommun är det, samt utmärkta på kartan med information, är unikt.

Totalt finns 37 stenar uppsatta i socknarna Färingtofta, Riseberga, Vedby, Gråmanstorp, V. Sönnarslöv, Östra Ljungby och Källna i Norra Åsbo Härad.

För att återställa alla stenarna krävdes en inventering och kartläggning samt ett stort forskningsarbete. Detta arbete pågick under ett tiotal år. Den sista stenen var på rätt plats och restaurerad år 1990.

Stenar med krona är en milsten och en milsten sägs vara krönt, övriga är halv- och kvartsmilstenar. En mil var då 10,8 km.
Milstenens inskription betyder:
1) Kunglig krona
2) AF står för kung Adolf Fredrik
3) 1: M för mil
4) R. J. v. L för landshövdingen Reinhold Johan von Lingen
5) årtal när häradet satt upp milstenar.

Intresserad av att läsa mer?
Läs då Klippans Hembygdsförenings artikel om milstenarna i Bygdebladet nr 2 2000.

Du som vill veta mer om milstenar, gå in på Fornsök https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
Klicka på sök i högra hörnet – Ange socken eller kommun i andra fältet – Filtrera på kategori: Kommunikationslämningar
Ange lämningstyp: Vägmärke – därefter kan du även välja material.

Vägvisarsten mot Perstorp-Åby-Röstånga
GPS-koordinater: 56.1347, 13.3292

Stenen står idag vid tomtgränsen till den gamla gästgivargården.

Redan på 1600-talet fanns det ett gästgiveri i Blekemåsa och här var verksamhet fram till i början av 1900-talet. Ligger i Perstorps kommun.

Under tvåhundra år var det en central samlingsplats. Här samlades allmogen och möten hölls och affärer gjordes upp. Blekemossa har under åren haft många olika stavningar till exempel Blegemosse, Blegemose, Blegemåsa är några exempel. Har ju tillhört både Danmark och Sverige i olika tidsperioder 

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1389, 13.1161

Milsten vid Åbyvallen

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1366, 13.1279

Vägvisarsten vid Tingshuset i Klippan

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1346, 13.1579

Elfdalen

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1378, 13.2327

Milsten längs den lilla gamla vägen vid Vedby

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1393, 13.2406

Ligger ner på ängen vid Hamburg.

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1396, 13.2773

Står vid infarten till gamla vägen till Hyllstofta

Helsingborg - Åby - Blekemåsa

56.1317, 13.3158

Står längs gamla vägen intill Viadukten i Hyllstofta.

Höör - Åby - Ängelholm

56.0224, 13.4431

Milstenen vid Skankhult står vid början av Klippans kommun

Höör - Åby - Ängelholm

56.0341, 13.4097

Står vid Snälleröds idrottsplats

Höör - Åby - Ängelholm

56.0575, 13.3387

Svår att se vid muren öster om Risebergagården

Höör - Åby - Ängelholm

56.0722, 13.3041

Milstenen står vid Riseberga kyrka

Höör - Åby - Ängelholm

56.0784, 13.2610

Står strax efter Spångenkorset mot Herrevadskloster

Höör - Åby - Ängelholm

56.0897, 13.2308

Står vid Kungsgården på Herrevadsklosterområdet

Höör - Åby - Ängelholm

56.0957, 13.1930

Står vid Rönneå invid betesmark

Höör - Åby - Ängelholm

56.1139, 13.1799

Står ett par hundra meter innan Nybygget

Höör - Åby - Ängelholm

56.1299, 13.1490

Står vid den stängda järnvägs- övergången i Klippan

Höör - Åby - Ängelholm

56.1366, 13.1279

Vägvisarsten vid Tingshuset

Höör - Åby - Ängelholm

56.1396, 13.1124

Vägvisarsten vid Karossen

Höör - Åby - Ängelholm

56.1513, 13.1049

Vägvisarsten Bjersgård

Höör - Åby - Ängelholm

56.1520, 13.0949

Milsten i Gråmanstorp

Höör - Åby - Ängelholm

56.1711, 13.0685

Står på vägen till Östra Ljungby vid Wättinge

Höör - Åby - Ängelholm

56.1898, 13.0628

Står bland träden men syns ändå. Vid Östra Ljungbys gamla gästis.

Höör - Åby - Ängelholm

56.2097, 13.0462

Vägvisarsten vid Gångvad

Höör-Åby-Ängelh

56.0464, 13.3763

Milstenen finns vid Färingtofta kyrka

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.2134, 13.1327

Står på gamla Kungsleden inne i skogen. Man får gå till fots cirka femhundra meter.

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.2031, 13.1151

Står väl gömd inne i en trädridå längs vägen. Syns bara på vinterhalvåret.

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.1925, 13.0785

Står vid Östra Ljungby kyrka

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.1898, 13.0628

Står mitt inne i byn där gamla gästis legat i Östra Ljungby

Örkelljunga - Åstorp - Helsingborg

56.1832, 13.0408

Står med härlig utsikt över Bläsinge ängar

Röstånga - Blekemåsa

56.0356, 13.2660

Milsten vid Allarp längs gamla vägen mot Spången

Röstånga - Blekemåsa

56.0536, 13.2517

Milstenen står i korset vid Brandsberga.

Röstånga - Blekemåsa

56.0795, 13.2666

Milsten vid Skräddarhuset

Röstånga - Blekemåsa

56.1032, 13.2852

Milsten som visar Sorröd

Röstånga - Blekemåsa

56.1143, 13.2976

Svårsedd, står en bit in i skogskanten vid Kroken, vänster sida från Hyllstofta

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0371, 13.3459

Mistenen vid Norrlycke

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0599, 13.3717

På väg mot Perstorp står denna milsten

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0782, 13.3972

Milstenen vid Modaröd

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0979, 13.4114

Står på gränsen mot Perstorp

Röstånga - Västra Torup - Kristianstad

56.0267, 13.3206

Dammsgårdsstenen


© Skånes Nordvästpassage
Sidan uppdaterad 2020-09-14 av Inger Persson