Sankt Petri Kyrka Foto: Anders Clausson

Klippans kommun består av tre församlingar och tillhör Lunds stift som har en tusenårig historia. I Klippans församling ligger fyra kyrkor, i Riseberga–Färingtofta församling två kyrkor och Östra Ljungby församling finns två kyrkor.

Cisterciensermunkarna som kom till Herrevad år 1144, byggde en mycket stor kyrka. Ärkebiskop Eskil var personligen engagerad på det sättet att han skänkte mark för bygget. Denna kyrka var församlingskyrka i Riseberga men blev förstörd under de dansk- svenska krigen på 1600-talet. Byggherrarna från Herrevadskloster gick ut i de omkringliggande församlingarna där de byggde kyrkor. Även från Lund kom byggare när domkyrkan var färdig – Gråmanstorps kyrka har belägg för detta.

Socknarna är Källna, Östra Ljungby, Gråmanstorp, Vedby, Västra Sönnarslöv, Riseberga och Färingtofta. I Riseberga finns också  ett kapell där inga kristna symboler förekommer.

Åby-Klippan var delat mellan V.Sönnarslöv, Gråmanstorp och Vedby. Klippan har ett kapell med begravningsplats och 1966 blev Klippans egen kyrka, S:t Petri, klar. Arkitekten var den kände Sigurd Lewerentz vars livsverk även innefattar Skogskyrkogården i Stockholm, Malmö Opera och Östra Kyrkogården i Malmö.

Kyrkorna i Rönneå- och Söderåsbygden visar upp en stor bredd i byggnadsstil och historia och är väl värda ett besök. Man kan med fördel göra en rundtur mellan dem och på samma gång njuta av det vackra landskapet. I texten nedan har vi även lagt till några kyrkor i socknar som gränsar till Klippans kommun som Billinge, Röstånga, Konga och Kvidinge då dessa får anses tillhöra bygden kring Rönneå och Söderåsens sydöstra del.

Fakta om kyrkorna är hämtade från följande källor:  
Malmberg, Axel: Vedby kyrka
Nationalencyklopedien
Västra Sönnarslövs Bygdeförening: Från å till ås
Simonsson, Martin: Det gamla Röstånga
Svenska kyrkan
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Bo Bengtsson, Riseberga har varit behjälplig med information


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-07-14 av Inger Persson