En vacker bygd med många utflyktsmål

Vy från över Rönneå från Riseberga mot Sorrödssjöarna

Rönneå börjar sin resa vid Ringsjön och rinner vidare i en av Skånes vackraste dalgångar förbi Stockamöllan och Billinge. Vid Djupadal når ån Klippans kommun och bygden kring byarna Anderstorp, Färingtofta, Forestad och Riseberga. Landskapet är mångskiftande med stora natur- och kulturvärden. Det finns ängsmark, betade hagar, mossar, bäckdalar med kristallklart vatten och naturbetesmarker. I dalgången finns fåglar som skogssnäppa, drillsnäppa, mindre hackspett, härmsångare och buskskvätta. Man kan få möta sällsyntheter som kornknarr och flodsångare samt Klippans kommunfågel kungsfiskaren.

Foto: Bengt Hertzman

Intill finns Söderåsens höjder med många fina utflyktsmål som naturreservaten Klöva Hallar och Traneröds mosse.

Foto: Lars Bergendorf

Ni finner också industriminnen, kyrkor, hembygdsstugor, kvarnar och gravfält och en spännande historia som innefattar 1600-talets snapphanar. Det är på många sätt en gränsbygd. Där landskapet höjer sig mot nordväst från Ringsjöarna möts Urbergssverige och Mellaneuropa och diagonalt i nordväst-sydostlig riktning går en av de stora skiljelinjerna i Europas berggrund. Här utspelade sig dramatik för länge sedan som kvarlämnade gångar av diabas i berggrunden. Senare under juraperioden då dinosaurierna behärskade jorden förekom också våldsamma vulkanutbrott som i Mellanskåne har lämnat efter sig ett hundratal rester i form av basalt.

Sorrödssjöarna Foto: Bertil Hagberg

Vulkanberg som Juskushall, Jällabjär, Ulfsbjär och Allarps bjär är unika för Sverige. Besök dem och upplev vårens ovanliga växter som nunneört och vårärt. Känn magin som vilar kring dessa gamla berg!

Juskushall Foto: Bengt Hertzman

Vid Djupadal förekommer kalktuff och här finns många sällsynta svampar och växter. Den smältande inlandsisen har skapat sand- och isälvselement och där finner vi rester av hedar och gamla grustag med en för Skåne mycket artrik dagfjärilsfauna med flera sällsyntheter vid till exempel Bonnarp, Rynke och Forestad.

Foto: IBL bildbyrå

Ängen Räfshalen är nog juvelen i kronan och där har mer än fyrtio arter dagfjärilar setts de senaste åren. Vill du bara slå dig ner med fikakorgen bland ängens alla blommor så är Räfshalen perfekt! Här kan du också gå en vandringsled som tar dig till vulkanberget Juskushall och den gamla kvarnen vid Ruveröd.

Ruveröds kvarn Foto: Bengt Hertzman

Från skogsbygderna i norr kommer flera vattendrag och förenar sig med ån. Längs Bäljane å, Pinnån, Snällerödsbäcken och Klingstorpsbäcken finns fantastisk natur med många utflyktsmål som är lätta att nå. På många platser finns iordningsställda strövstigar. De flesta vattendragen har rent och klart vatten där till och med flodpärlmusslan trivs.

Längs dem finns många vackra broar och möllor eller andra industriella verksamheter med sin egen historia. Vid Kopparmöllan, Skvattemölla och Klippans pappersbruk möts kultur och natur i skön förening. Här strömmar vattnet livligt och det lönar sig att spana efter forsärla, kungsfiskare och strömstare eller ovanliga trollsländor som kungstrollslända eller stenflodtrollslända. Vid Forestad, Riseberga och Spången rinner Rönneå under broar som ligger längs urgamla vägar.

Midsommarkväll Riseberga Foto: Bengt Hertzman

Vid Ljungbyhed öppnar sig vyn i väster mot Söderåsens skogsklädda sluttningar medan ån passerar Herrevadskloster så fullt av kulturhistoria skapad av munkar, militärer, flygare och järnvägsbyggare vars verksamheter utgör grunden för en mängd utflyktsmål och dessutom skapat platser med ovanligt stor biologisk mångfald. Nordväst om Klippan rinner ån mot Ängelholmsslätten genom ett mer öppet jordbrukslandskap men med många vackra platser. Människor bosatte sig tidigt i Rönneåns dalgång vilket framgår av mängden fornlämningar framför allt i trakterna av Ljungbyhed och Gråmanstorp.

Stjärngrav vid Vasasjön Foto: Bertil Hagberg

Landskapet har formats under lång tid av isen, vattnet och människan och är en levande historiebok för den som är nyfiken. Det finns dock några få platser som är natur utan kultur som delar av Syrkhultsmossen och ravinernas brantaste sluttningar. På vår hemsida beskriver vi en lång rad utflyktsmål som en hjälp på vägen och vår förhoppning är att ge inspiration till egna upptäcktsfärder i landskapet oavsett om du reser med bil, cyklar eller vandrar. En del sevärdheter ligger på lite avstånd från Rönneå och vi har valt att beskriva några utflyktsmål som ligger i Svalövs och Åstorps kommuner.

Västra Sönnarslövs kyrka Foto: Bengt Hertzman

I Rönneåbygden ligger utflyktsmålen tätt och det är alltid nära till ett matställe, pensionat eller vandrarhem. Dessutom går många fina platser att nå med kollektivtrafik. Många reser fjärran och glömmer hur mycket det finns att upptäcka nära. Vi tänker både på dig som bor i trakten och som kan resa nära och få fina upplevelser såväl som mer långväga besökare. Här kan du spana efter örnar eller se dimmorna i ådalen när korna kommer till ro en sommarkväll. Du kan finna sällsynta fjärilar eller uppleva gamla byar längs slingrande vägar som är perfekta att cykla på. Kanske bestiga gamla vulkaner omvälvda av skrönor och berättelser eller besöka kyrkor och gamla broar eller bara njuta av tystnaden. Du kan äta och dricka gott och besöka någon av gårdsbutikerna eller bara packa upp din medhavda fika bland jungfrulin och smultron. Vi litar på att du vid ditt besök tar hänsyn till naturen och människorna som bor och verkar i denna vackra och spännande bygd. Välkommen att upptäcka Rönneåbygden från Ugglarps broar till Natthall!

Foto: Inger Persson

Text: Bengt Hertzman


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2022-02-12 av Inger Persson och Bengt Hertzman