Styrelse och funktionärer

 Styrelse
Ordförande
Bengt Hertzman
Erik Dahlbergsgatan 9 B
254 38 Helsingborg
hertzman@skanes-nordvastpassage.se
070-203 59 15
Kassör
Roland Billqvist
Humlegatan 7
264 35 Klippan
r.billqvist@gmail.com
070-658 16 49
Sekreterare/Postmottagare
Inger Persson
Ordensgatan 4 A
264 35 Klippan
inger@skanes-nordvastpassage.se
070-924 76 73
Ord. ledamot
Bo Rosengren
Karbingatan 8
264 51 Ljungbyhed
bosrosengren@gmail.com
070-385 14 01
Kontakt
Ingegerd Hagelin
Västra Forestad
4036 Ljungbyhed
ingegerd@skanes-nordvastpassage.se
073-439 81 69
Medlem
Medlem blir du genom att sätta in 100 kr på bankgiro 5165-5991 med namn och adress.

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-10-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman