Vulkanerna i Skåne är unika för Sverige

Juskushall, foto Erik Kjellin

För omkring 190 miljoner år sedan började vulkaner i mellanskåne att få utbrott. Det var i samband med att superkontinenten Pangea sprack upp med stora tektoniska krafter. Detta orsakade inte bara vulkaner utan också jordbävningar och våra horstar Söderåsen, Hallandsåsen Nävlingeåsen, Linderödsåsen, Romeleåsen och Kullaberg. Det var i huvudsak i tre omgångar som våra vulkaner hade utbrott för omkring 185, 145 och 110 miljoner år sedan.

Men varför har vi så många vulkaner (numera basaltkupper) i mellanskåne? I huvudsak beror det på att det är två förkastningar som möts här – Tornquistzonen, som är den diagonala sprickzonen genom Skåne och Protoginzonen, som har en nord-sydlig sträckning. Basalterna är de yngsta vulkaniska bergarter som är kända i Sverige och därför helt unika (Wikman et al. 1993).

Du kan hitta cirka 200 vulkanrester som markeras av basalt i ett område från Ringsjön upp mot Ljungbyhed. Femtio av dessa är väl synliga i landskapet så som Juskushall, Rallate, Jällabjär, Allarp, Ulfsbjär, Äskekull och Lönnebjär.

Geokartan :   https://apps.sgu.se/geokartan/#mappage

Läs mer här Fördjupning om bildandet av de Skånska Vulkaner

Läs mer om Blommande vulkaner

Läs mer Djupadal


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-14 av Inger Persson