Milstenar i Klippans kommun – en unik dokumentation

Kjell Rosenkvist vid den sista milsten på plats. Foto: Thorbjörn Petersen

Välkommen till en kulturrunda där du inte bara kan studera milstenarna utan även handla, bo och äta gott längs våra vackra färdvägar i Rönneådalen!

En milstolpe eller milsten är en föregångare till vägmärken. Milstolpar eller milstenar uppsattes för första gången efter 1649 års skjuts- och gästgiveriförordning då vägnätet uppmättes och skjutsnätet ordnades.

En väg med milstolpar markerar att det är en historiskt viktig led som också utgjort en del av ett större sammanhängande vägnät. Milstenar är idag minnesstenar och vi bör alla hjälpas åt att vårda och värna dessa viktiga ”kulturstenar” så de inte försvinner.

Att milstenar är dokumenterade är ovanligt. Att dessutom alla milstenar i en kommun är det, samt utmärkta på kartan med information, är unikt.

Totalt finns 37 stenar uppsatta i socknarna Färingtofta, Riseberga, Vedby, Gråmanstorp, V. Sönnarslöv, Östra Ljungby och Källna i Norra Åsbo Härad.

För att återställa alla stenarna krävdes en inventering och kartläggning samt ett stort forskningsarbete. Detta arbete pågick under ett tiotal år. Den sista stenen var på rätt plats och restaurerad år 1990.

Stenar med krona är en milsten och en milsten sägs vara krönt, övriga är halv- och kvartsmilstenar. En mil var då 10,8 km.
Milstenens inskription betyder:
1) Kunglig krona
2) AF står för kung Adolf Fredrik
3) 1: M för mil
4) R. J. v. L för landshövdingen Reinhold Johan von Lingen
5) årtal när häradet satt upp milstenar.

Intresserad av att läsa mer?
Läs då Klippans Hembygdsförenings artikel om milstenarna i Bygdebladet nr 2 2000.

Du som vill veta mer om milstenar, gå in på Fornsök https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
Klicka på sök i högra hörnet – Ange socken eller kommun i andra fältet – Filtrera på kategori: Kommunikationslämningar
Ange lämningstyp: Vägmärke – därefter kan du även välja material.

Vägvisarsten mot Perstorp-Åby-Röstånga
GPS-koordinater: 56.1347, 13.3292

Stenen står idag vid tomtgränsen till den gamla gästgivargården.

Redan på 1600-talet fanns det ett gästgiveri i Blekemåsa och här var verksamhet fram till i början av 1900-talet. Ligger i Perstorps kommun.

Under tvåhundra år var det en central samlingsplats. Här samlades allmogen och möten hölls och affärer gjordes upp. Blekemossa har under åren haft många olika stavningar till exempel Blegemosse, Blegemose, Blegemåsa är några exempel. Har ju tillhört både Danmark och Sverige i olika tidsperioder 


© Skånes Nordvästpassage
Sidan uppdaterad 2023-03-31 av Inger Persson