Rönneå med biflöden från Djupadal till Ugglarp

Mölletofta Foto: Torgny Fridlund

För människan har vattnet varit livsviktigt – som dricksvatten, till bevattning av grödor och som kraftkälla. Vatten har många viktiga funktioner för människors liv. Men vatten har också varit till besvär och ett hinder för människor.

När skåningen blev bofast och började odla jorden behövde han ta sig till handelsplatser för att byta varor och tjänster. Vid bäckar och åar uppstod vadställen där det var lämpligt att ta sig över vattnet. Stigar på respektive sida av vattnet knöts ihop och transport av varor klarades av. Så förvandlades stigarna till landsvägar och vid många vadställena byggdes broar. De tidigaste broarna kunde vara några trädplankor – en spång – över vattnet, men senare i tid byggdes broar i sten. När bilismen gjorde sitt intåg några årtionden in på 1900-talet ersattes många av bondesamhällets vackra stenvalvsbroar med broar av betong. Brons bredd och bärkraft ökades för att klara av de tunga lastbilar som började trafikera landsvägarna. Men än kan man se ånga fina gamla stenvalvsbroar i Klippantrakten. Man bör dock ta ett antal steg åt sidan av bron för att uppleva dess skönhet. 
Text: Mats Pettersson 2020

Fördjupningstext: Broar och vatten


© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2020-04-13 av Inger Persson och Bengt Hertzman