Rönneådalen Skånes Nordvästpassage

-ideell förening med fokus på Klippans kommun och Rönneådalens natur och kultur

Rönneå vid Forestad Foto: Bertil Hagberg

Hur det började

En försommardag för några år sedan färdades undertecknad på cykel längs en Skånes vackraste vägar, den slingrande gamla vägen mellan Anderstorp och Allarp. Ibland öppnade sig skogen och vyer öppnade sig mot ån med dess meanderslingor i dalen förbi magiska platser som Natthall. Jag konstaterade att här finns ett nät av fina vägar med lite biltrafik och att det är förhållandevis tätt mellan sevärdheter, restauranger/caféer och övernattningsställen.

Vy från Djupadal Foto: Bengt Hertzman

Rönneå börjar sin resa vid Ringsjön och flyter mot nordväst för att till slut förena sig med havet strax norr om Ängelholm. Människor har under långa tider bott och haft sin försörjning kring ån. Inte minst inom Klippans kommun finns mycket av det gamla kulturlandskapet kvar, skapat genom århundraden av slåtter och bete av djur. Ett öppet landskap kring vattnet med mycket stora biologiska och kulturella värden. Verksamheter som kvarnar, möllor och tidig industriell verksamhet uppstod längs ån och kan än idag ses på många platser som ofta sammanfaller med vackra naturmiljöer, kultur och natur i skön förening.

Rönneå vid Forestad en sommarnatt 2011 Foto: Bengt Hertzman

Gamla samfärdsleder har gått längs ån men också över den på broar varav många utomordentligt vackra fortfarande kan ses kring alla de gamla byarna, Forestad, Anderstorp, Färingtofta och Riseberga. Trakten är också geologiskt intressant, i gränszonen mellan Skandinavien och övriga Europa med ett antal vulkanrester huvudsakligen från juraperioden som är unika för Sverige.

Hyllstofta Fotograf okänd

Varför inte göra en beskrivning över bygden och färdvägarna för i första hand cyklister och vandrare? Idén bollades med Ann-Charlotte Thörnblad på LEADER Skåne Nordväst som tyckte den var bra och detta ledde till en projektförstudie som genomfördes av Naturskyddsföreningarna Söderåsen och Klippan.

Arbetet och vem som gjorde det

Under 2009 skapades ett samarbete av ett antal människor som brinner för Rönneåbygden och som ville göra den mer känd för nära och långväga besökare och på så sätt gynna företagare inom besöksnäringen och på sikt bevara och utveckla natur- och kulturvärden i trakten. Föreningen Rönneådalen Skånes Nordvästpassage bildades och en arbetsgrupp bildades bestående av människor från de tre föreningarna Klippanbygdens Natur, Naturskyddsföreningen Söderåsen och Riseberga Färingtofta Hembygdsförening. Skånes Nordvästpassage – namnet kläcktes av Lennart Svensson i Forestad.

Vi tyckte att Klippantrakten med omgivningar har varit sorgligt underskattad som besöksmål. Några undantag finns såklart, framför allt Söderåsens Nationalpark. Vi ville att besökarna hittade till trakten bortom Söderåsen. Vi satte målet att beskriva Rönneåbygdens natur och kultur. Vi visste att mycket redan var skrivet, inte minst av människor i hembygdsrörelsen men vi ville samla kunskapen om Klippanbygden och därtill beskriva nya platser som inte så många brytt sig om hittills. Under projekttiden har även en del utflyktsmål i Åstorps, Svalövs och Eslövs kommuner besökts och beskrivits då vi tycker de på et naturligt sätt anknyter till ”Nordvästpassagen”. Platser belägna längs Rönneås biflöden, Bäljane å, Pinnån, Skärån, Smålarpsån, Klingstorpsbäcken och Guvarpsån och uppe på Söderåsen beskrivs också.

Fägatan vid Grindhus, Söderåsen Foto: Bengt Hertzman

Landsbygden är i hög grad levande med aktivt jordbruk och floran och faunan är rik i området. Genom att lyfta fram det vackra området med sitt spännande växt- och djurliv och kulturlandskap vill vi skapa ett miljöintresse hos både boende och besökare. Turismen till området ska ske på de boendes och naturens villkor med fokus på en hållbar utveckling.

Ingegerd på flyaride 2012 Foto: Bengt HertzmanEn projektplan skapades och det beslutades att söka medel genom LEADER, ett av EU:s sätt att stärka landsbygden och i Sverige en del av Landsbygdsutvecklingsprogrammet. Pengar beviljades av LEADER Skåne Nordväst Norra och Klippans kommun ställde upp på ett fantastiskt sätt genom att ett antal tjänstemän bidrag med sin arbetstid till projektet. En projektledare anställdes, Ingegerd Hagelin, boende i Forestad, och en stor eldsjäl i hembygdsrörelsen.

Bymiljö Foto: Bengt Hertzman

Men för att projektet skulle kunna föras hamn så krävdes massor av ideellt arbete som kom att genomföras av medlemmar i de tre föreningarna. Det har varit många sena kvällar vid datorn och många timmar i fält för att kunna beskriva alla utflyktsmålen som nu finns presenterade på denna hemsida. Många har bidragit men några som måste nämnas är Inger Persson, Jan Ljungdahl, Solveig Andreasson, Roland Månsson, Thorbjörn Petersen, Ulrika Nilsson, Erling Wilkens och Mats Pettersson.

Och tack till er alla som skrivit om era byar, Gunnel, Hjördis, Solveig, Lennart, Nils, Siw och Leif – det är oerhört roligt att ha personliga texter om Klippantraktens samhällen på vår hemsida.

Anderstorp i oktober 2014 Foto: Bengt Hertzman

Vi har fått hjälp av några duktiga fotografer som Lars Nilsson, Lars Bergendorf och Tommi Sandberg. En ovärderlig insats gjorde Lars-Bertil Nilsson som höll i ekonomin under hela vårt arbete, utan honom hade det aldrig gått. Roland Billqvist har skött kontakterna med kommunen när det gällt det praktiska arbetet kring vandringsleden Ruveröd-Räfshalen och Bo Rosengren, Ljungbyhed har skött kontakterna med företagarna och sett till att våra trycksaker distribuerats. Många har varit behjälpliga på Klippans kommun men det finns några utan vars praktiska hjälp vi aldrig skulle kommit i mål, jag vill framför allt nämna Jonas Hertzman, Per Norberg,Tommy Holmkvist och Agneta Andersson. Och tack Ann-Charlotte för att du trodde på projektet.

Vad har vi gjort

Vi som gjorde det

Skapandet av hemsidan är det stora som projektet åstadkommit – en förhoppningsvis inspirerande kunskapskälla för den som vill besöka Klippantrakten och Rönneåbygden och som behöver lite tips och inspiration. Utan Thomas Wallin som varit behjälplig med byggandet av sidan hade det inte gått. På sidan finns omkring 50 utflyktsmål beskrivna och dessutom många texter om historia, skrönor, berättelser, kyrkor och mycket mer. Den som är specialintresserad av fjärilar, trollsländor eller något annat kan på ett enkelt sätt söka fram lämpliga utflyktsmål.

Vandring förbi Natthall Foto: Bengt Hertzman Blåsippor vid Djupadal Foto: Bengt Hertzman

Tanken är att sidan i fortsättningen ska hållas levande genom att beskriva vad som är på gång i trakten för besökare. Vidare har vi gjort ett antal cykelledsbeskrivningar i digital form samt trycksaker. Under projektets gång inköptes ett antal cyklar som finns för uthyrning på Pensionat Söderåsen. Ett antal temarundor har skapats, till exempel Sagostigen med Solveig Andreassons alla fantastiska berättelser och illustrationer. Det finns även temaruna om militära minnesmärken. Föreningen har sammanställt ett bildspel som handlar om traktens vackra och intressanta platser. En DVD har producerats. Vi har också genomfört ett antal guidningar till fots och till cykel samt föreläsningar för att lyfta fram Rönneådalens värden. En vandringsled från Ruveröds kvarn förbi Juskushall till Räfshalen har iordningsställts och skyltats upp och i samband med detta har också en applikation för mobiltelefon tagits fram som beskriver denna led. Det finns också en broschyr som beskriver leden.

Parande skogsnätfjärilar Foto: Bengt Hertzman

Föreningen har också i samarbete med kommunen tagit fram ett skyltprogram som skyltar upp många av besöksmålen och angöringspunkter för besökare såsom Färingtofta kyrka, Riseberga kyrka, Snälleröd, Tornsborg, Skvattemölla, Forsmöllan, Natthall och Djupadal.

Sist men inte minst har en broschyr i A 4 format som marknadsför Klippans kommun tagits fram i samarbete med Företaget Adapt Media. Denna broschyr har bland annat distribuerats till de flesta av Skånes turistbyråer. Här har Bo Rosengren gjort ett mycket gott arbete!

Framtiden

Projektet avslutades sommaren 2014 och avslutningsfesten hölls på Bjerhus i augusti. Framöver kommer Rönneådalen Skånes Nordvästpassage att fortsätta vara en vanlig ideell förening med den främsta målsättningen att marknadsföra Klippans kommun och  Rönneådalen. Det är vår övertygelse att genom ökad kunskap om bygden så ökar förutsättningen att värna och utveckla natur- och kulturvärden. Du som är intresserad av trakten är varmt välkommen att kontakta oss i föreningen.

Text: av ordföranden under projektet Bengt Hertzman

 Bilder från avslutningen på Bjärhus

 

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-11-16 av Inger Persson och Bengt Hertzman