Kraftmätning på Åby marknad 1910. Foto: Axel Blomgren

Åby marknad har ursprung i marknad vid Riseberga. Denna lär ha förekommit åtminstone sedan 1400-talet men det finns inte mycket upptecknat om den. Marknaden flyttades från Göingevången i Riseberga till allmänningen i Åby 1764.

Det har inte kunnat beläggas när marknaden i Riseberga började. Den finns nämnd på 1400-talet som ”den största lantmarknaden” i Skåne. Varför det blev Riseberga som marknadsplats vet ingen. Den flyttades för att Riseberga låg lite avsides eftersom det kom folk från hela Skåne men även Blekinge, Halland och Småland. I Åby möttes många vägar. Precis som Hörby, Broby och Sjöbo fanns gästgiveri, tingsplats och marknad i Åby som fick rätten att hålla marknad 1764. När orten blev köping 1945 ändrades namnet till Klippan men marknaden behöll sitt namn.

Åby marknad har ca 15 000 besökare varje år. 320 knallar är representerade på marknaden. En marknad med mat och dofter från både när och fjärran. Prylar du inte visste du behövde. För en del är sillamackan ett måste. En marknad där man även träffar vänner och hör det senaste.

Åbymarknad 2015 Foto: Inger PerssonMarknad 2015 Foto: Inger Persson

Tivoli på marknaden 2015 Foto: Inger PerssonTivoli på marknaden 2015 Foto: Inger Persson

Tivoli på marknaden 2015 Foto: Inger Persson

Inlagt 2012 – foto Inger Persson

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson