Fåglar som kan ses regelbundet på Horsabacken

Havsörn, ormvråk, mindre Hackspett, större hackspett, sidensvans, grönfink, korp, blå kärrhök, gröngöling, vitkindadgås, entita, rödvingetrast, gök, trana, trädpiplärka, spillkråka, sparvhök, nötskrika, gulsparv, bofink, domherre, nötväcka, ringduva, ormvråk, talgoxe, sånglärka, röd glada, steglits