Dessa fåglar är rapporterade från området

Sångsvan, mindre sångsvan, grågås, gräsand, knipa, salskrake, rapphöna, vit stork, röd glada, bivråk, havsörn, sparvhök, ormvråk, brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk, morkulla, kornknarr, trana, rödstjärt, enkelbeckasin, skogsduva, ringduva, turkduva, skogsnäppa, skäggdopping, storskarv, buskskvätta, rödvingetrast, grå flugsnappare, svartvit flugsnappare, kungsfågel, stjärtmes, gransångare, taltrast, lövsångare, entita, nötväcka, trädkrypare, domherre, mindre korsnäbb, gråsiska, hämpling, talltita, träpiplärka, sidensvans, svartmes, stenknäck, gök, kattuggla, hornuggla, nattskärra, gröngöling, spillkråka, göktyta, större hackspett, mindre hackspett, kungsfiskare, trädlärka, gärdsmyg, rödhake, koltrast, blåmes, talgoxe, törnskata, varfågel, korp, nötskrika, gulsparv, grönsångare, svarthätta, rörsångare, gräshoppsångare.