Observationer nedan är rapporterade från området:

knölsvan, sångsvan, grågås, vitkindad gås, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, årta, brunand, vigg sjöorre, knipa, salskrake, småskrake, storskrake, tjäder, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, storskarv, rördrom, gråhäger, vit stork, bivråk, röd glada, havsörn, brun kärrhök, ormvråk, fiskgjuse, lärkfalk, vattenrall, sothöna, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, morkulla, storspov, drillsnäppa, skogssnäppa, rödbena, skrattmås, silltrut, gråtrut, havstrut, fisktärna, skogduva, ringduva, gök, sparvuggla, tornseglare, kungsfiskare, gröngöling, spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, sånglärka, backsvala, ladusvala, hussvala, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, strömstare, rödhake, rödstjärt, stenskvätta, buskskvätta, koltrast, taltrast, dubbeltrast, sävsångare, rörsångare, ärtsångare, trädgårdssångare, svarthätta, gransångare, lövsångare, grå flugsnappare, stjärtmes, stare, svartvit flugsnappare, stjärtmes, entita, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, varfågel, nötskrika, skata, kaja, kråka, korp, bofink, bergfink, grönfink, steglits, grönsiska, domherre, stenknäck, gulsparv, sävsparv.