Följande 34 arter fjärilar här hittills funna på Horsabacken:

Allmän bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare, grön metallvingesvärmare, smultronvisslare, mindre tåtelsmygare, ängssmygare, rapsfjäril, rovfjäril, aurorafjäril, citronfjäril, mindre guldvinge, vitfläckig guldvinge, violettkantad guldvinge, eksnabbvinge, tosteblåvinge, hedblåvinge, puktörneblåvinge, silverblåvinge, silverstreckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril,skogspärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, amiral, tistelfjäril, påfågelöga, nässelfjäril, vinbärsfuks, skogsnätfjäril, luktgräsfjäril, kamgräsfjäril, svingelgräsfjäril, slåttergräsfjäril