Artlista dagfjärilar sedda på Räfshalen och i dess omedelbara närhet de senaste åren

Skogsvisslare, smultronvisslare, mindre tåtelsmygare, ängssmygare, makaonfjäril, hagtornsfjäril, kålfjäril, rovfjäril, rapsfjäril, aurorafjäril, skogsvitvinge, citronfjäril, silverblåvinge, ljungblåvinge, puktörneblåvinge, hedblåvinge, tosteblåvinge, mindre guldvinge, violettkantad guldvinge, vitfläckig guldvinge, grönsnabbvinge, silverstreckad pärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, prydlig pärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, vinbärsfuks, nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel, amiral, tistelfjäril, skogsnätfjäril, svingelgräsfjäril, kvickgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, kamgräsfjäril. Dessutom bredbrämad bastardsvärmare, sexfläckig bastardsvärmare, mindre bastardsvärmare och allmän metallvingesvärmare.