En del av det som kan ses i området, anteckningar Eva Johansson, Janne Johansson

Kryptogam cirkel  med Tony Svensson
Linneröd – 7 mars 2021

bandmossa
bitterlav
brun kartlav
blemlav
blågrå mjöllav
blåslav
Cladonia sp, bägarlav
cypressfläta
fransmossa
flarnlav
fällmossa
färglav
gammelgranlav
gulpudrad sköldlav
gällav
hjälmfrullania
hjälmrosettlav
husmossa
kantlav
kortskägglav
krusig hättemossa
kvastmossa
lucker mjöllav
långfliksmossa
mjölkantlav
mjölig brosklav
näverlav
porlav
pösmossa
rosmossa
rostfläckig nållav
skogsbjörnmossa
stiftbrunlav
skriftlav
skrynkellav
slånlav
stocklav
stor kvastmossa
stubbkvastmossa
skuggstjärnmossa
thujamossa
väggmossa
västlig hakmossa