Brandeborg

Ett familjejordbruk i mitten av 1900-talet

Gården på 1950-talet. Fotograf okänd

Berättat av Bengt Gabrielsson (född 1936) boende (2013) invid gamla järnvägen mellan Klippan och Ljungbyhed nära gamla F 5 området.

Troligen 1950-tal. Lägg märke till telefonstolparna!

Bengt har till för några år sedan ägt marken kring järnvägen och Rönneå som nu köpts in av Naturvårdsverket och ingår i naturreservatet Herrevadskloster.

Delningen av järnvägen med stickspåret ner i grustaget (nuvarande skjutbana) 1950-tal  Järnvägen vid Brandeborg gården, 1960-tal.

Bengt är ett av 11 syskon som växt upp på fastigheten som köptes av deras far 1929. Marken tillhörde tidigare Slättåkra. Bengts pappa Fritz brukade fastigheten som jordbruk fram tills 1948. Under 1938 utökades fastigheten med det område som idag är skjutbana. Tidigare har marken använts som grustag och ett stickspår ledde ner där från huvudspåret på järnvägen vilket syns på en av bilderna Jordbruket var på cirka 8 hektar och bestod av åker, äng och en del skog, Nere vid Rönneå brukades öppen ängsmark mitt emot Venlösa äng och Herrevadskloster. På 1940- och 1950 talen hördes  flera kornknarrar spela på åkrarna och ängarna. Idag är det mesta här skog och sly men i en glänta växer fortfarande några smörbollar. Gårdens kor gick också på bete nere vid ån.

Gården från söder Foto: Holger Gavrielsson En trotjänare Foto: Holger Gabrielsson

Intill låg den väldiga heden som varit exercisplats under lång tid och där flyget etablerade sig under första halvan av 1900-talet. Bengt berättar att det förr fanns orrar på heden och på våren 1947 hade han en fantastisk naturupplevelse här då mer än 2 000 snösparvar rastade på de öppna markerna. Solveig Andreasson som jobbat inne på flygplatsens sjukhus berättar att det även fanns ljungpipare på hedmarkerna i mitten av 1900-talet.

Det var ett av alla de familjejordbruk som under första halvan av 1900-talet dominerade den skånska landsbygden men som nu i stort sett är borta. De flesta lades ned under perioden 1950 – 1975.

Holger skörder vall, troligen 1950-tal Foto: Henning Gabrielsson

Efter 1948 sköttes jordbruket i första hand av Bengts bror Holger Gabrielsson som 1961 köpte loss fastigheten. Jordbruket upphörde någon gång på 1970-talet. Sedan Holger gått bort så har Bengt under en följd av år skött markerna genom att röja skog och sly samt hålla ett par ängsmarker öppna intill ån och järnvägen.

Kor på bete vid ån. I bakgrunden Venlösa äng. Foto: Holger Gabrielsson

Därmed kan vi i första hand tacka Bengt för att markerna fortfarande har kvar mycket stora biologiska värden med en stor mångfald. Bengt har låtit Rönneådalen Skånes Nordvästpassage ta del av ett antal foton som presenteras här. Det är främst Holger som har tagit bilderna under 1950 och 1960-talen. Bilden av Holger på räfsan efter hästen är tagen av brodern Henning Gabrielsson, legendarisk fågelskådare. Bengt berättar att i de dammar som fortfarande finns kvar nära järnvägen på höger sida efter bron över Rönneå fanns på 1960- och 1970-talet vattenrall, brun kärrhök och rördrom häckande. Under vintrarna försökte rall och rördrom övervintra och matades då av bröderna Holgersson med färsk fisk!

Bengt Gabrielsson gick bort sommaren 2013.

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-09-07 av Bengt Hertzman