Brunnsgubben

Brunnsgubben eller ”bronnagobben” sades vara en liten , tomteliknande individ, som såg till att gårdsbrunnen höll en jämn nivå och hade friskt vatten. Han kunde bli arg om det blev översvämning och straffa barn med en örfil, om de kom för nära brunnen eller källan.

Det förekom att folk trillade i brunnen och drunknade. Tänk på att man förr fick hämta vattnet direkt ur brunnen!

En pojke född 1942 blev av sin mor varnad för ”bronnagobben” och hade dessutom fått höra, att om man svor, så växte det ut en svans och horn i pannan! Det innebar att den pojkens bild av gubben blev något annorlunda.

Ur brunnen kunde en djävulsgestalt med svans, små horn och hötjuga stiga upp!

Brunnsgubben är nu utrotningshotad. Man har glömt honom!

Text: Jan Ljungdahl