Klippanbygdens historia

Klippan – Stackarp – Ljungbyhed – Bonnarp – Krika – Klippan

En tur på ca 20 km och huvudsakligen asfalt. Grus genom Bonnarps by men de sista 3 km asfalt.


Se större karta 

Du kommer att färdas förbi platser som minner om aktiviteter med stor betydelse för traktens utveckling: Järnvägen, kraftverken och flyget . Dessa verksamheter har skapat platser med stor biologisk mångfald.

Börja vid järnvägstationen i Klippan.

1. Järnvägsstationsbyggnaden invigdes 1875. Brukspatron Edvard Bock lät bygga järnvägsstationen, som var mycket påkostad och stor. Familjen Bock fick egen väntsal.

Om du står med ryggen mot järnvägspåren cyklar du till höger, fram till bron, som går över järnvägen. När du kommit över bron tag till höger. För att komma till Stackarpsdammen svänger du in andra vägen på vänster hand. Snart kommer du till bron över Rönne å och till höger har du Stackarpsdammen.

2. Stackarpsdammen anlades runt 1950 i samband med kraftverksbyggena längs Rönne å. Kraftverket ligger inte synligt från vägen. Kungsfiskaren kan ses vid bron om man har tur. Stora flockar gäss rastar här både vår och höst. Smådopping, vigg, knipa och skarv är några fåglar som kan ses här.

Vidare från dammen kommer du upp i en fyrvägskorsning vid Stackarp, där du svänger vänster och cyklar vidare till vägen mot Krika. Sväng här till höger och cykla en bit för att sen svänga vänster mot Järbäck. En liten trevlig väg med mycket blommor i vägkanterna under sommarhalvåret. Efter ca en kilometer passerar du Skärån och lite därefter ser du staketet mot flygfältet, f.d. F5.

3. Området är en del av den gamla heden och under sommarhalvåret kan du se flera sällsynta fjärilar flyga omkring bland den rika floran. Här växer äkta nattviol, jungfrulin och backvicker.

Vägen fortsätter längs den gamla järnvägen Klippan – Röstånga – Eslöv. Idag är delen mellan Klippan och Ljungbyhed dressincykelbana.

Det finns café och matställen i Ljungbyhed.

4. Besök Ljungbyheds Militärhistoriska Museum på f.d. F5-området. Det nås genom att följa vägen mot höger vid järnvägsviadukten.

Tar du till vänster efter viadukten kan du nå Ljungbyheds friluftsbad och Herrevadskloster.

5. Ljungbyheds friluftsbad

6. Herrevadskloster.

Vill du ta dig tillbaka till Klippan utan att ge dig ut på större väg, kan vi ge ett alternativ.

Fortsätter man via Skolgatan västerut kommer man till en korsning efter ca 1 km, där man svänger höger. I Bonnarps by svänger du av till vänster och följer en grusväg längs Söderåsen till Krika, ca 5 km. Fortsätt mot Klippan och ta vänster mot Stackarp.

7. Stanna gärna till i Bonnarps by med sin väl bibehållna bykärna, som inte berörts av skiftesreformerna. Gårdarna i byn är vanligen trelängade med friliggande längor och några har stensatta gårdsplaner.

8. Innan du cyklar vidare kan du göra en avstickare till Bonnarpshed andra sidan väg 13 som är ett Natura 2000 område.

Du följer skylten mot Ljungbyheds flygklubb och passerar den enda bevarade trätransformatorstationen i Skåne. Den ägs och bevaras av Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening.

Sidan redigerad av Bengt Hertzman och Inger Persson 2023.