Landskapet bortom nationalparken

Skäralid – Röstånga – Blinkarp – Gillastig – Lierna – Skäralid

Medelsvår runda i kuperad terräng. Asfalt och grusvägar, ca 15 km.

Cykelkarta nationalparken
Se större karta 

Du kommer att cykla i ett landskap med ålderdomliga betesmarker, bokskogar, byar och annan bebyggelse. Längs vägen finns några backar som kan upplevas ansträngande.
OBS! cykelvägen från Skäralid till Röstånga är i ganska dåligt skick, gropig och delvis mycket sly. Vi hoppas på skötselåtgärd framöver.

1. Från Skäralid tar man sig via Allarp och når cykelvägen mot Röstånga efter cirka 2 km som följer den gamla järnvägen. Cykla genom Röstånga centrum och sväng höger mot Blinkarp. Från Röstånga går turen genom det öppna landskapet vid Blinkarp och Gillastig. Möjlighet finns till avstickare mot Kongaö och Konga kyrka. Via övre Gillastig klättrar vägen upp mot Skäralidsravinen. Därefter slingrar sig vägen brant nerför Söderåsen till man når vägen Röstånga – Skäralid, väg 13. För att undvika trafiken kan man ta sin cykel via en mindre skogsväg mot Råröd ner till nationalparkens parkering.

När du passerat Röstånga längs Svalövsvägen tar du till höger mot Konga/ Blinkarp. Du passerar campingplatsen och du kommer efter en skarp högersväng till det gamla sjukhemmet i Blinkarp. Efter en bokskog ser du en öppen betesmark på vänster hand, 2. Blinkarps fälad. En av traktens största naturbetesmarker med en mycket rik flora med slåttergubbe, nattviol och granspira. Marken har konstaterats vara en av landets rikaste växtplatser för ängssvampar.

Ta höger mot Gillastig i trevägskorsningen. I Gillastigs by svänger du höger. Efter ca 500 meter tar du vänster in mot Vega. Du befinner dig nu intill 3. Gillastigs fälad. Också detta en naturbetesmark med mycket rik flora och fjärilsfauna.

Snart kommer du till nytt vägskäl vid några gårdar, där du svänger höger upp för Söderåsen. Bakom kullen på höger hand ligger 4. Järnhatten, en vacker plats med gamla enar.

Du följer nu vägen förbi Övre Gillastig och Lierna. Skylt visar vägen ner till 5. Liatorpet, där rastplats finns. Sista sträckan går brant nerför på serpentinväg.

Sidan redigerad av Bengt Hertzman och Inger Persson 2024.