Bjersgård

– vyer, vingar och vatten – här möter du olika tidsepoker

Klippan – Smålarp – Sjökrokasjön – Bihagasjön – Vasasjön – Bjersgård – Rösa – Gråmanstorp – Klippan

cykelkarta_bjersgard
Se större karta

En medelsvår cykeltur på cirka två till tre timmar, mestadels grusvägar, asfalt i början och slutet på den utmärkta sträckan som är runt två mil.

Denna cykeltur tar dig runt i ett av Klippans populäraste fritidsområden. Här finns fina slingor för löpträning, vandring och cykelturer. Naturen är varierad med gamla ekar, sjöar, skog, åkrar och ängar med betande kor och hästar. Ett blandat fågelliv och insektsfauna. Svampfloran är rik i delar av området.

Cykelrundan utgår från torget i Klippan via Torggatan och sen Bjersgårdsvägen upp mot Bjersgård.

1. Tevattenkällan
När du kommit in på Skudesvägen och cyklat vägen längs med de gamla ekarna kommer du ner till en liten porlande bäck (”Borgabäcken”). Innan du tar dig över den smala Skudesbron kan du göra ett stopp och besöka Tevattenkällan. Källan ligger uppströms till vänster om vägen i nämnda färdriktning. Där en spång går över bäcken rinner den gamla Tevattenkällan fram. Från källan kommer friskt vatten året runt. Gudstjänster hålls i emellanåt här.

2. Sjöarna
Färden går vidare på slingrande skogsvägar och den första sjön som skymtas är Killebäckasjön och strax efter kommer Sjökrokasjön. I och kring sjöarna kan fåglar som grågäss, tranor, steglits, sävsparv och brun kärrhök observeras. Om du passerar en sen vårkväll finns chans att höra vattenrall. Under sommardagarna flyger sländorna i sjökanten.

3. Bihagasjön / Kanalen
Byhagen, är det ursprungliga namnet på Bihagen/Bihagasjön. I början av 1600- talet började svenska krigsfångar gräva ut kanalen. Mer vatten behövdes ner till godsets smedja där den danske kungen tillverkade krigsmateriel. Kanalen från Bihagasjön kallas Fläskahallsrännan. Området kallas Fläskahallen, ett backigt område på västra sidan av kanalen. Här finns ett rikt småfågelliv, sällsynta svampar och uttern har synts till.

4. Stjärngravarna
Till stjärngravarna är det svårt att cykla och de ligger ett par hundra meter från vägen. Har du aldrig varit där är de värda ett besök. Stjärngravarna ligger på en udde invid Vasasjön. Det är en tresidig stensättning med insvängda sidor, ofta med större stenar i hörnen. Man är inte säker på vad treuddarna symboliserar eftersom många saknar spår av gravar. Ett förslag är att de tre uddarna har symboliserat de tre rötterna på det mytologiska världsträdet Yggdrasil. Framtidens analyser kan förhoppningsvis hjälpa oss förstå vad treudden är för gåtfull anläggning.

5. Bjersgård
Cykelturen passerar inte igenom gårdsområdet men godset och Sjättesjön kan ses på vänster sida där vägen går mot Klippan. Från mitten av 1400-talet ägdes Bjersgård av släkten Sparre. Godset kom omkring 1540 i släkten Gyllenstiernas ägo. Bjersgårds sätesgård är belägen vid Borgsjön och Sjättesjön. Bjersgård är numera privatägt med ännu en generationen Gyllenstierna på godset. De flesta av traktens gårdar har ägts av godset. Idag produceras en stor mängd av Skånes mjölk på Bjersgård.

6. Rösa by
Rösa är en mindre by, där gårdarna och husen är samlade kring den slingrande byvägen. Ursprungligen har de varit arrendegårdar och torp under Bjersgårds gods. Namnet ”Rösa” är en böjningsform av ”rös” som kommer från betydelsen stenröse. I skrift nämns Rösa första gången 1475. I området finns flertalet fornlämningar av högar och rösen och som kan härstamma ända från järn­åldern. I regionala kulturminnesvårdsprogrammet från 1984 betonas Rösa by som av ”regionalt intresse och ur kommunal synvinkel av mycket stor kvalité”.

7. Gråmanstorps kyrka
Runt 1160–talet iordningställdes kyrkan i samarbete med cisterciensermunkar från Herrevads kloster och byggare från domkyrkobygget i Lund. Under 1400-talet tillkom kyrktornet i väster och kyrkans innertak med kryssvalv.  Jätten Finns lillebror – den jättegamla gubben i Gråmanstorp  Man måste titta noga för att se honom – den jättegamla gubben i Gråmanstorp. Han är 850 år gammal och bär ett litet barn. Vi vet inte stengubbens namn, men han är Jätten Finns lillebror. Stengubben finns i Mariakyrkan, så heter kyrkan i Gråmanstorp. Nästa gång du kommer in i kyrkan ska du titta noga på dopfunten. Det är där han gömmer sig.

8. Bäljane å
När du kommer på cykelvägen från Gråmanstorp så sakta in och tag en paus på bron som går över ån och njut av naturen. Tyvärr inte helt tyst från biltrafik men ändå värt ett stopp. Bäljane å är reglerad och kommer från Pertorpstrakten. Den har sitt avrinningsområde från skog och myrområdena ner mot Klippan.

Hämta cykelkartan i pdf-format


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2024 av Inger Persson