Dagfjärilsinventering

Rapsfjäril Foto: Margareta Dahlgren

Mitt intresse för fjärilar började med att jag fotografera dem. När jag väl hade fångat dem på bild ville jag naturligtvis veta vad det var för sort och då skaffade jag mig en fjärilsbok.

Efter en föreläsning om dagfjärilar på Ängelholms bibliotek 2014, anmälde jag mitt intresse att inventera fjärilar. Man kan välja att inventera antingen en slinga eller en punkt. En slinga är normalt 0,5 – 3 km

Luktgräsfjäril Foto: Margareta Dahlgren    Mindre Tåtelsmygare Foto: Margareta Dahlberg    Asp pärlemorfjäril Foto: Margareta Dahlgren

Och täcker in olika naturtyper och livsmiljöer. Min slinga i Penarp är 4 km. Den är en del av min vanliga promenadväg och följer en grusväg med blommande dikesrenar. Jag går i lugn bestämd takt och räknar de fjärilar som är framför och vid sidan om mig. Zonen är 2,5 m åt vardera sidan, 5 m framåt och 5 m uppåt.

Älggräs i artbestämningsburk Foto: Margareta Dahlgren

Jag stannar upp om jag behöver infånga och artbestämma någon. Slingan är uppdelad i 15 olika delar. I varje del skriver jag upp hur många fjärilar jag sett av varje sort.

Skogsnätfjäril Foto: Margareta Dahlgren

Jag har också en punktlokal vid mitt torp i södra Östergötland. En punktlokal består av ett område med 25 m radie. Den kan vara en del av en äng, trädgården hemmavid, en glänta i skogen eller liknande. Fjärilarna inom området räknas och registreras i 15 minuter per inventeringstillfälle.

Slåttergräsfjäril Foto: Margareta Dalgren

Övervakningssäsongen löper från 1 april till 30 september. Besök sker vid minst 3 – 7 tillfällen per säsong, men man kan inventera så ofta man vill.

Under 2013 sågs i medeltal 18 arter på slingorna och 13 arter på punktlokalerna. Mina områden har varit betydligt bättre. I Penarp såg jag förra året 36 arter och i Östergötland 33.

Citronfjäril Foto: Margareta Dahlgren

Sammanlagt hade jag 44 olika arter.

De vanligaste arterna 2013 var luktgräsfjäril, slåttergräsfjäril, rapsfjäril, citronfjäril och tåtelsmygare. 91 arter rapporterades in från hela landet.

Rovfjäril Foto: Margareta Dahlgren

I Penarp såg jag följande fjärilar 2014:

Allmän metallvingesvärmare, bredbrämad bastardsvärmare, liten bastardsvärmare, smultronvisslare, mindre tåtelsmygare, ängssmygare, kålfjäril, rovfjäril, rapsfjäril, aurorafjäril, citronfjäril, sorgmantel, påfågelöga, amiral, tistelfjäril, nässelfjäril, kartfjäril, silversträckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, storfläckig pärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, skogsnätfjäril, kvickgräsfjäril, svingelgräsfjäril, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril, luktgräsfjäril, puktörneblåvinge, silverblåvinge, ljungblåvinge, hedblåvinge, violettkantad blåvinge, mindre guldvinge, vitfläckig guldvinge, grönsnabbvinge.

Ängssmygare Foto: Margareta Dahlgren

Är du intresserad och vill veta mer om dagfjärilsövervakning kontakta:
Svensk dagfjärilsövervakning
Lars Pettersson
Ekologhuset
223 62 Lund
tel. 046-222 38 18
lars.pettersson@biol.lu.se

Text och bilder Margareta Dahlgren

Margareta deltar också i utställningen av naturfoto på Biblioteket i Klippan som invigs den 13 juni.

Silverstreckad pärlemorfjäril Foto: Margareta Dahlgren

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2015-05-07 av Inger Persson