Räfsehalen
Här är skönt på denna äng allt syns som en blomsteräng.
Efter vår så torr i år nu regn i mängd vi får därför blomster i myckenhet nu är.
Rosen har redan blommat här nu ljungens färger syns också.
Liar börjar slå raskar karlar liar svänger.
Regnet öser ner mer och mer.
Alla jobbar med fart snart är allt klart.
Att sedan slå sig ner vid bord så fina hos Olle och Gina potatis, gräslök och sill allt som hör till.
Ett sådant slåttergille är ej illa och tårta så godbakad av Gunilla.
Nu Räfsehalen så skön man kan se efter slåtter 1993.

Text: Solveig Sigfridsdotter-Andreasson