Mångfald i tätortsnära natur

Nedanför hembygdsbyn i Elfdalen, rinner Bäljane å. Här finns en vacker natur på båda sidor ån med ett rikt fågelliv. Men här rör sig också andra djur både stora och små. Spår efter älg och vildsvin ser man emellanåt, rådjuren rör sig ända in i villaområden ibland.

Leif Olofsson från hembygdsföreningen har fotograferat under våren i ådalen, här är ett urval av bilder från natur och fauna.

Bäljane å
Svaveltickor
Ekticka
Större hackspett
Vårskålar
Koltrast
Rådjur
Fälthare
Blå Jungfruslända
Nässelfjäril
Trädgårdshumla
Ekorre

Text och foto av vårskålarna Per-Olof Carlson

Övriga foto tagna av Leif Olofsson 2020

© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson