Floran i Röstånga och Billinge förr och nu

Skånska nutida botanister i klockare Liljas fotspår. 

Torbjörn Tyler berättar om  Nils Liljas unika inventeringar under 1800-talet. Billingeklockarens anteckningar visar hur växtlivet har förändrats i Röstånga och Billinge socknar fram till våra dagar. Projekt Skånes Flora har visat att många av kulturlandskapets arter har försvunnit eller blivit ovanliga men nya växter har också tillkommit.