Forsby Ängar är ett familjejordbruk utanför Klippan med regenerativt fokus kopplade till jordhälsa och biologisk mångfald. Gården är från 1850, i släkten sedan 1930 och nu är barnen femte generationen på gården. Per och Emelie Hult driver gården och vill skapa en hållbar och sund köttproduktion som gynnar den biologiska mångfalden. Presentation av gårdens försäljning finns på hemsidan. Där kan produkterna förbokas och senare hämtas upp på gården. 

Vid köp av grannfastigheten följde ett avtal med om att bygga en solpark på en bit av åkermarken och detta har nu lett fram till ett pilotprojekt där Kraftringen ska bygga sin första solpark under 2022.
En solpark där den biologiska mångfalden ska stärkas och fåren ska beta.

Adress

Forsby 2122
264 92  Klippan

E-post: forsbyangar@gmail.com

GPS-koordinater: 56.1158, 13.1535

Hemsida

www.forsbyangar.se

Facebook© Skånes Nordvästpassage
Sidan redigerad 2024-02-04 av Inger Persson