Åby utvecklades till stationssamhället Klippan i slutet av 1800-talet. I mitten av 1900-talet hade samhället blivit bygdens centrum med ett flertal fabriker, affärsbutiker och ett väl utbyggt skolväsende. Innevånarantalet hade tiodubblats på cirka 100 år. Tore Donnér (1915 – 1996), uppvuxen i Klippan, beskrev detaljerat utvecklingen i sin uppsats Från Åby by till Klippans köping 1946. Hans uppsats har kompletterats med foton av Axel Blomgren och fått nya bildtexter av Mats Pettersson som härmed ger ut en ännu en intressant lokalhistorisk bok om Klippan. Boken finns såklart i Klippans bokhandel. Kanske en lämplig julklapp?

Helsingborgs Dagblad/NST hade nyligen en presentation av boken där den och insatsen att dokumentera lokalhistorien får mycket uppskattning. Läs mer här

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-10-31 av Bengt Hertzman