Triss i gullpudror

Gullpudra vid Rönneå, Dalen Foto: Bengt Hertzman

I Sverige finns tre arter gullpudra, där Chrysoplenium alternifolium är vanligast  förekommande.
Artnamnet alternifolium betyder ’med strödda blad’ och kommer av latinets alternus (växlande) och folium (blad).

Gullpudra Chrysoplenium alternifolium är en ört i familjen stenbräckeväxter Saxifragaceae.
Gullpudran trivs på växtplatser med lerbotten, fuktig mark och växer ofta intill källor och bäckar. Kan finnas vid dikeskanter, fuktiga löv- eller granskogar helst med rörligt markvatten.  Den kan signalera var det kan vara lämpligt att gräva en brunn.

Är mycket känslig för förändringar av källflöden som till exempel vid skogsavverkning.
Gullpudran är en flerårig växt som blommar tidigt, ofta före lövsprickningen. Blomningstiden sträcker sig från april till juni och växten hittas lätt tack vare de lysande stödbladens gulgröna färg. Lågväxt ört som ofta växer i stora bestånd och blir 5-15 centimeter hög. De blommande skotten är upprätta, trekantiga och avslutas i kvastlika små gula ställningar. Högbladen är gulgröna och vågrätt ställda. Lågbladen har en njurlik form och naggade kanter och glest håriga.

Frukten är en mångfröig kapsel som öppnar sig som en skål med mörkt brunröda fröer.

Gullpudra finns sparsamt från Skåne och vidare norrut till mellersta Sverige men saknas på Gotland. Gullpudran är en viktig signalart för att hitta naturvärden i skogen.  Förekommer nästan i hela Europa.
Kustgullpudra Chrysoplenium oppositifolium liknar mycket gullpudra. men blommar omkring en månad senare än vanlig gullpudra.
Säkrast skiljs den på att de övre bladen är motsatta vilket artepitetet oppositifolium antyder. Stjälken är fyrkantig, blommorna är något mindre, högbladen gröna och de nedre bladen inte så långskaftade. Kustgullpudra har endast en känd lokal i Sverige. Den upptäcktes 1995 i en bokskog med källflöde nära Söderåsens nationalpark i Skåne.

Polargullpudra Chrysoplenium tetrandrum är småväxt, knappt decimeterhög. Den liknar gullpudra men är nästan helt kal.  Växer längst uppe i nordligaste Sverige.
Första fyndet av Gullpudra publicserades redan på 1600  talet.
Sveriges botaniska förening önskar in rapporter under 2018 var fynd av gullpudror växer. Försök att uppskatta antal plantor eller utbredningen i kvadratmeter. Läs mer om du vill rapportera på: http://svenskbotanik.se/arets-vaxt/

Gullpudror på Jällabjär Foto: Bengt Hertzman

 

 

 
© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2018-03-25 av Inger Persson och Bengt Hertzman