Gamla foton över Herrevadskloster.

Foton hämtade från Hembygdsföreningen Riseberga-Färingtoftas arkiv.

Klostermöllan.

Kallas även Klostermöllan. Herrevadsklosters kvarn tros ursprungligen vara en medeltida anläggning. Den nuvarande byggnaden uppfördes som kvarnhus under de första åren av 1800-talet.
Kvarnen omändrades till bostad i samband med att driften lades ner år 1938, då även kvarnrännan fylldes igen.

 

  

Sagan om eken

" Nybro, från v. Ebba Larsson, Callie Thorsen, Maria och Bonde Hultman..

” Nybro, från v. Ebba Larsson, Callie Thorsen, Maria och Bonde Hultman.

Damen med cykeln heter Ida Nilsson.

Damen med cykeln heter Ida Nilsson.
Poppelträdet med två stammar i bakgrunden lär ha tjänat som brevlåda för Elvira Madigans
och Greve Sixten Sparres korrespondens under deras vistelse i Ljungbyhed.

Järnvägsbron i Nybro (Bakom trädet till vänster kusken Lundholm).

Järnvägsbron i Nybro (Bakom trädet till vänster kusken Lundholm).

 

 

 

 

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2017-09-19 av Inger Persson Bengt Hertzman