Det handlar om en utskjutande klippavsats i Skäralids sprickdal ovanför serpentinvägen. På östra sidan av ravinen, alltså till vänster då man kommer in från Skäralidsdammen.

Många är de berättelser och sägner om denna klippavsats.

Det berättas om för länge sedan då stenåldersfolket som bosatt sig här i trakten sökte villebråd till mat mm. De hetsade hjortar ut på denna klippa. Dessa stackars djur störtade ner i dalen. Där nere kunde männen sedan ta tillvara på sina offer.

En annan berättelse lyder så: Det var en yngling som blivit dömd till döden för något han inte erkände. Domaren gav honom en chans som lydde så: om du med din häst kan rida med förbundna ögon ut på Hjortaknivet och att hästen vänder där. Klarar du detta blir du fri. Allt gick bra. I full gallopp red hästen ut med sin ryttare, hästen vände, stenarna yrde om hovarna. Ut i friheten red ynglingen, befriad, lycklig, han var en fri man.

Efter vad jag blivit mig berättad av folk från trakten

Text och illustrationer Solveig Andreasson

© Skånes Nordvästpassage.

Sidan redigerad 2021-09-24 av Inger Persson