Svenska popfabriken

I slutet av 1970-talet växte vad som kom att kallas Klippanpop fram. Det började i källaren till Musikskolan i Klippan, det s k Kyrksalshuset, där skolan byggde upp en enkel inspelningsstudio. Musikföreningen Bombadill bildades på initiativ av skolans rektor Bo-Ingvar Olsson. Föreningen drog till sig några av traktens rockmusikintresserade ungdomar och studio och repetitionslokal för rockbanden användes flitigt.

Efter att inledningsvis mest sysslat med inspelningar av ljudcollage av mer experimentell karaktär började några av de mest aktiva medlemmarna att spela in de band som de spelade i. Oftast satt Anders Pålsson från Perstorp, alias demonproducent Pål Spektrum, vid mixerbord och bandspelare i det primitiva kontrollrummet. Där dompterade han sina kompisar ute i studion, en ordinär källarlokal på cirka 6 x 6 meter, och såg till att ljuden man åstadkom fastnade på band. Studion hade en bandspelare av märket Teac med fyra kanaler, som Bo-Ingvar köpt in till Musikskolan.


Demonproducent Pål Spektrum i Studio Bombadill 1980.

Först ut att spela in en skiva var Kriminella Gitarrer. Bandet bildades av Anders Sjöholm, alias Stry Terrarie, som under en relativt kort tid skrev det mesta av bandets material. I februari 1978 kom singelskivan Vårdad klädsel och några månader senare Silvias unge. Andra rockband med anknytning till Musikföreningen Bombadill blev inspirerade och snart hade The Push och Noise, båda banden från Perstorp, och Torsson med medlemmar från Lund och Klippan-trakten, spelat in egna singelskivor. Och på våren 1979 samsades dessa fyra grupper om en samlings-LP med namnet Svensk pop. Samtidigt bildades föreningen och skivbolaget Svenska Popfabriken.

Kriminella gitarrer utanför Baldakinen i Helsingborg 1977. Fotot användes till deras första singel Vårdad klädsel som kom i februari 1978. Fotograf: Magnus Gustafsson

LP:n Svensk pop, med bl a Torssons låt Klippans Centrum och Kriminella Gitarrers Knugen skuk, fick stor uppmärksamhet i media och skivinspelningarna i studion fortsatte. Under 5-6 år framåt spelade grupperna Torsson, Noise, Kommissarie Roy, Wilmer X (från Malmö) och Johnny & Dom Andra in LP-skivor i Studio Bombadill i Kyrksalshuset i Klippan. Banden hade, med undantag för Wilmer X, rötterna i Klippan och Perstorp och de flesta medlemmar i banden var elever eller f d elever vid Klippans Gymnasieskola. Musiken var egenkomponerad och texterna var på svenska, något man oftast fick positiv kritik för. Texterna var förankrade i ett liv på svensk landsbygd och innehöll, framför allt när det gällde Torsson, vardagsperspektiv som sällan förekommit i rockens texter.

I mitten av 1980-talet avtog skivinspelningarna, liksom massmedias intresse. Svenska Popfabriken byggde ny studio och repetitionslokal 1985 i kvarteret Sågen och verksamheten fortsatte, men kanske inte lika intensivt som under period 1979-1984. Skivor har fortsättningsvis spelats in, rockband har bildats och upplösts, och rockmusiken har fortfarande en stark ställning i Klippanbygden.

Sedan några år tillbaka huserar Svenska Popfabriken tillsammans med musikföreningen MIC på Sågen, ett kommunalt allaktivitetshus där idrotts- och kulturföreningar bedriver sin verksamhet. Studiefrämjandet stödjer musikföreningarna som har ett 25-tal aktiva band. Popfabriken har sedan 2010 ny studio på Sågen.

Kyrksalshuset i Klippan invigdes som skola och gudstjänstlokal 1903. Huset har sedan dess innehållit skolverksamhet, men såldes 2011 av Klippans kommun och nu planeras ombyggnad till bostäder i byggnaden

I en källarlokal mot Södra Skolgatan fanns 1977-1989 Studio Bombadill där Sv Popfabriken spelade in de flesta av sina skivor. Svenska Popfabriken finns än idag, men i lokaler i Kvarteret Sågen några stenkast från Kyrksalhuset.

Text: Mats Pettersson 2012

© Skånes Nordvästpassage
Sidan ändrad 2023-04-26 Inger Persson