Klövabäcken är cirka 14 kilometer lång och börjar uppe på Söderåsen vid Höje Hall och Traneröds mosse. Längstebäcken och Körslättsbäcken ansluter en bit nedanför åsen och fortsätter mot Rönneå strax väster om trafikplats Skåningstorp där de har sitt utlopp tillsammans med några andra mindre tillflöden.

Vägen mellan Västra Sönnarslövs kyrka och Dymöllan passerar över Klövabäcken på en valvbro på cirka 12 meter i ett spann, byggd 1918. Överbyggnad och landfästen uppförda av kvaderlagd grovhuggen sten i kallmur. Räcken av koniskt kvadrathuggna stenstolpar integrerade i brosidorna. Bron är i stort sett i originalskick och uppförd av ”Sjunnesson i Skäralid”. Bron tas upp i Vägverkets sammanställning över kulturhistoriskt intressanta broar i Skåne 1998.

Bron vid Dymöllan Foto: Roland Billqvist

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-03-18 av Inger Persson och Bengt Hertzman