Det var en vacker flicka från ett fattigt hem i närheten som var ute för att plocka blåbär. Hon närmade sig den stora höjden där man kunde skåda långt bort, bortom skogar och sjöar. Som hon stod där och tittade ut över nejden kom en vacker riddare på sin häst, han bar fina kläder och hade en vacker kopparhjälm på sitt huvud. Han fick då se den vackra flickan och fick lust till henne. Riddaren steg av sin häst och höll den i dess töm.

Jag vill se dig naken befallde Riddaren. Flickan börja ta av sig sin överdel och kjortel, nu stod hon där i bara särken. Min Herre, ni får vända er om när jag tar av det sista plagget, sa flickan. Småskrattande vände han sig om, men då tog flickan ett rejält tag, med all sin kraft kunde hon knuffa ner både häst och riddare ner för det 90 meter höga stupet. Men vid fallet föll Riddarens kopparhjälm av, där låg den i många år.

Folket kallade sedan detta stup för KOPPARHATTEN, som det heter än i denna dag.

Text och illustrationer Solveig Andreasson

© Skånes Nordvästpassage.

Sidan redigerad 2021-09-24 av Inger Persson