Bild: JE-foto

Träffpunkt Elfdalen…
Ett Leaderprojekt som genomförts vid Elfdalen i östra delen av Klippan.
Här finns hembygdsbyn med ett tiotal byggnader, som ägs av Klippans hembygdsförening. 
Hembygdsbyn vid Elfdalen ligger på den plats där egendomen Elfdalen en gång byggdes, av Åbys (Klippans) ”starke man” auditören och vice häradshövdingen Fritz Ask. Detta utspelade sig år 1856, byggnaderna fanns kvar in på 60-talet, då man rev mangårdsbyggnaden bland annat. 
Stall och loge finns kvar, där det idag inryms serviceutrymme för camping, gym samt samlingslokaler.

Samtliga byggnader och stugor som ägs av föreningen har flyttats till området.

Med utgångspunkt från hembygdsbyn och ovan nämnda faciliteter och inte minst det natursköna området beslöts att ansöka om ett Leaderprojekt 2016. 
Ansökningsansvarig och drivande har varit Klippans hembygdsförening tillsammans med ett antal ideella föreningar, företagare, samt Klippans kommun. Tillsammans har vi strävat efter att skapa en plats för människor att träffas och umgås på.
Detta har vi gjort genom en rad olika delprojekt såsom ett utegym, där intilliggande Fyshuset bedriver instruktionsverksamhet, en hinderbana för barn, i denna finns även en installation i form av ett vikingaskepp som skapats av trädkonstnären Leonard Anton, som för övrigt också skapat en bro samt figurer utsågade i trädstammar i ådalen neremot Bäljaneå. 
Ett grillhus som kan utnyttjas av allmänheten, en hundrastgård med lite lekutrustning för våra fyrfota vänner. En av byggnaderna; Össjö krog, har anpassats till möteslokal för olika sammankomster, genom att en lokal med 44 stolplatser iordningställts. Här byggdes även en toalett samt ett nytt kök. En offentlig toalett har även byggts på området, ett behov då vi tror att besöksfrekvensen kommer att öka. 

Karta över Bäljane å

Alldeles i skogskanten har uppförts ett vindskydd med en enklare eldstad, avsett som övernattnings-möjlighet för vandrare. Nere i ådalen finns också en fantasistig för våra yngsta besökare, här har trädkonstnären byggt en bro, samt skapat utsnidade figurer. Tanken med fantasistigen är att besökarna själva ska vara med att skapa, av vad naturen har att erbjuda.

Orienteringsklubben OK Kompassen svarar för ett antal fasta kontroller i skogen söder om Bäljane å, här ingår även ett elektronisk stämpelsystem avsett att användas i utbildningssyfte för skolorna. 

Anslagstavla och informationstavla har också byggts för att anslå och upplysa besökare om vad som finns att tillgå i området. Den befintliga scenen har rustats upp, i syfte att användas i olika evenemang som anordnas på platsen. Många skolklasser besöker oss för att se de gamla boendemiljöerna samt föremålssamlingarna. En rekonstruktion av en domarring, en gammal gravtyp, har iordningställts i visningssyfte, då vill vi visa hur denna gravform kunde se ut. Vår domarring har utformats så, att den inte ska förväxlas med en riktig.

Bild: JE-foto

Motivet för vår ansökan var kortfattat följande:
En träffpunkt för unga och gamla, där man kan umgås och träffa människor och kulturer, som inte behöver kosta pengar.

Här finns aktiviteter för såväl idrottare som motionärer och barn i olika åldrar, i utomhusmiljö. 

Lärande om hur människors vardag såg ut i äldre tider genom utställningar.

Här kan man hyra anpassad lokal, för både mötestillfällen och privata tillställningar, som också är handikappanpassad.

Nära inpå finns naturskön omgivning med strövstigar, i den närbelägna ån ges möjlighet till kortbelagt fiske.

Att vi nått en bra bit på väg med vårt mål ”Träffpunkt Elfdalen” går inte att ta miste på. I stort sett varje vecka har vi besök av förskolor och skolor. Även besökarna på söndagsöppet med fika under sommarmånaderna har ökat. En del besökare kommer i stort varje söndag för en pratstund och eftermiddagskaffe.

Fler bilder från Leaderprojektet samt Gallerier finner man under http://www.klippanshembygd.se/nyheter  Kategorier Leaderprojekt- Galleri. Se också på facebook Klippans hembygdsförening.

Text: Per-Olof Carlson, Klippans hembygdsförening

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2020-01-06 av Inger Persson