Ljungbyhedsstigen

Stigen börjar genast spännande bakom idrottshallen. Den genomkorsar den s.k. Skräddareheden som är ett gravfält från yngre järnåldern (ca 400-1000 e.Kr.) som ligger i en sänka mot Rönneå. Idag är 25 gravar bevarade och det finns dessutom en mindre stensättning här. Området är delvis ljungbeklätt och ger ett parkartat intryck. Björk dominerar men det finns också inslag av ek, tall och en för att nämna några trädslag. Här kan du stöta på svartvit flugsnappare och rödstjärt och med lite tur även gröngöling. Stigen passerar även hembygdsgården.

Stigen passerar sedan mellan vattenverket och Ljungbyhedsskolan för att snabbt leta sig ner mot ån. Vi befinner oss snart i en ganska tät blandlövskog med alträd i de fuktigare partierna. Här finns både större och mindre hackspett samt nötväcka. Det är också ett populärt ställe för olika sångare som lövsångare, svarthätta och trädgårdssångare. Stigen leder vidare förbi några hasselsnår och ut på en öppen gräsmark som sträcker sig upp mot villabebyggelsen. Vi fortsätter emellertid längs trädridån som gränsar mot ån. Området ger nästan ett pastoralt intryck med den lugnt flytande ån och betesmarkerna på andra sidan. Har du riktig tur kan du stöta på en snok eller kanske till och med få se kungsfiskaren fara förbi som ett blått streck. Efter en stunds vandring sluter sig träden igen och du har chans att höra flera arter sångare och taltrast vid rätt årstid. Den lille gärdsmygen kan också visa sig. Vegetationen är frodig och träd som asp, lönn, ek och al växer längs din väg. Området öppnas upp nere vid ån och det bjuds på en vacker utblick över fälten bort mot Spången.

Vandringen avslutas lite spännande med ett något brantare parti som ger fin utsikt över ån. Stigen ligger i denna del i härlig lövskugga under sommaren. Nu viker Rönneå av och vi tar trappan uppför slänten och hamnar vid Medborgarhuset.

Njut av stigen vid olika årstider. Under sommarens och vinterns lugn. I vårens skira grönska och intensiva fågelsång eller under den färgsprakande hösten.

Erik Persson