Militärhistoriska minnesmärken i och kring Ljungbyhed

Militärhistorisk karta

Alltsedan 1677, då kung Karl XI samlade hären för att gå mot dansken i slaget vid Landskrona, har Ljungbyhed varit samlingsplatsen för ett flertal militära förband. Här har husarer, dragoner, kavallerister, infanterister och flygare utbildats och övats. Denna temarunda leder till ett antal minnesmärken, som beskriver vilka förband som legat här och under vilken period.

Dessutom har stenar rests vid minnesplatsen för några särskilda händelser. Rundan passerar även Ljungbyheds Militärhistoriska Museum.

Skribent Torgel Hagelin
Fotograf Jan Borgfelt

Nr 1.   Samlingsstenen

Minnessten över förband som övat i denna bygd. Kamratföreningarna reste stenen den 3 juli 1976.
Adress: Väg 13, infarten till Herrevadskloster.
GPS-Koordinater: 56.08667, 13.23544

Nr 2.   Husarstenen K5 vid Ljungbyheds Militärhistoriska Museum

Adress: Tummelisas väg 4, Ljungbyhed
GPS-Koordinater: 56.07885, 13.23194

Nr 3.  Dragon-stenen K6 Bakom flygarhallen


Adress: Flygarevägen 5, Ljungbyhed
GPS-Koordinater: 56.07568, 13.22703

Nr 4.   F5-stenen Framför flygarhallen


Adress: Flygarevägen 5, Ljungbyhed
GPS-Koordinater56.07530, 13.22825

Video från invigningen av stenen 30 juni 1998:

Nr 5.   SK-60 på piedestal

Adress: Gamla Bonnarpsvägen, Ljungbyhed
GPS-Koordinater: 56.07453 13.22374

Nr 6.   Infanteristenen I 24

Adress: Lägergatan 6, Ljungbyhed
GPS-Koordinater: 56.07283, 13.22353

Nr 7.   Kronprinsens husarer-stenen K 7, Bonnarp

Address: Bonnarp 691, Ljungbyhed
GPS-Koordinater: 56.07516, 13.19158

Nr 8.   Sten rest över innebrända nummerhästar, Bonnarp

Adress: Bonnarp 650, Ljungbyhed
GPS-Koordinater: 56.07857, 13.19513

Nr 9.   Minnessten över störtade flygare, vid Flygklubben, Bonnarp

Adress: Bonnarp 689B, Ljungbyhed
GPS-Koordinater: 56.08257, 13.19143

Nr 10.   ”Röstångastenen”

Röstånga stenen

Minnessten rest 1959 över ett den 20/6 1944 störtat amerikanskt flygplan av typen Liberator, B 24-H, på återväg från bombuppdrag i Tyskland.
Av planets tio besättningsmän omkom två. De övriga överlevde genom att hoppa i fallskärm strax innan planet slog ned.
Adress: Vägen mellan Röstånga och Forestad.
GPS-Koordinater: 56.02231, 13.31706

Nr 11.   Anderstorpsstenen

Anderstorp

Stenen restes 2005 till minne av Slaget i Anderstorp i oktober 1677 mellan svensk militär trupp och snapphanar.
Adress: Vägen från Anderstorp mot Röstånga.
GPS-Koordinater: 56.03531, 13.34348

Video från invigningen av stenen 9 november 2005:

Nr. 12 Flygpionjärerna på Ljungbyhed.

Står vid museiområdet.
GPS-Koordinater: 56.07962, 13.23292 

Hämta kartan i pdf-format


© Skånes Nordvästpassage
Sidan uppdaterad 2021-03-13 av Inger Persson och Bengt Hertzman