Om projektet

Rönneådalen – Skånes Nordvästpassage är ett projekt som vill göra bygden kring Rönne å mer känd och göra det lättare för besökare att finna vägen till detta unika område. Projektet är ett samarbete mellan Klippanbygdens Natur, Naturskyddsföreningen Söderåsen samt Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening, som gör gemensam sak för att upplysa om allt som finns att uppleva här. Detta inkluderar bland annat det varierande landskapet med stort inslag av ålderdomliga miljöer som fälader, hagmarker och evighetsträd.

Landsbygden är i hög grad levande med aktivt jordbruk och floran och faunan är rik i området. Genom att lyfta fram det vackra området med sitt spännande växt- och djurliv och kulturlandskap vill vi skapa ett miljöintresse hos både boende och besökare. Turismen till området ska ske på de boendes och naturens villkor med fokus på en hållbar utveckling.

Inom projektet gör de deltagande organisationerna gemensamt en beskrivning av färdvägar i landskapet längs Rönne å, både i IT-baserad form och i form av trycksaker. I anslutning till dessa färdvägar uppmärksammas besökare på sevärdheter, boende, matställen, affärer och annan service som finns i området.