Plats för mänskliga möten tvärs över generationer

Polemanska huset  Foto genom Helen Stalin

I Polemanska huset och dess trädgård håller på att utvecklas en mötesplats öppen för alla boende i bygden liksom besökare. Huset liksom trädgården ska vara en arena där människor kan mötas för att använda historien, bygga samverkan och gemenskap. Polemanska huset blir förutom att vara en arena också ett verktyg för att utveckla mänskliga möten tvärs över generationer. Allt detta sker som ett LEADER-projekt.

Leader är en fransk förkortning som står för Liaison Entre Actions de Développement de l´Economie Rurale — samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomiska utveckling inom EU.I Sverige är det en del i Landsbygdsprogrammet.

Polemanska Foto: Helene Stalin Åkesson

Bakgrund

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening fick år 2009 motta en donation bestående av en fastighet om cirka 3000 kvm, bebyggd med tre hus och belägen i Östra Forestad, strax efter bron över Rönne å på vägen mot Färingtofta. Donatorer var arvingarna till den kände släktforskaren Nils Poleman, som tidigare till föreningen donerat sitt omfattande släktforskningsmaterial med anknytning till Forestadbygden. I samband med mottagandet av donationen beslöt föreningen att i görligaste mån försöka återställa och bevara fastigheten och få den att bli en samlingspunkt för bygdens folk. För denna uppgift skapades ett projekt kallat Forestads Byhistoriska Förening.

Polemanska Foto: Helene Stalin Åkesson

Projektet har, med frivilliga krafter, till idag gjort betydande insatser för att bevara och till tidsenligt skick återskapa framförallt boningshuset och trädgården.

Under tiden efter mottagande av donationen har också, genom tillvaratagandet av släktforskningsmaterialet och fortsatt bistånd av bland annat donatorerna, tre olika skrifter med anknytning till byns historia utgetts.

bok-polmanska

Av donationens tre hus är det gamla bostadshuset, numera benämnt ”Polemanska huset”, byggt omkring 1860 med en yta av ca 120 kvm, av särskilt intresse. Efter en inledande insats första året efter donationen har boningshuset kunnat utnyttjas både för kultur- och andra sammankomster. Senast ett program kring författaren Fritjof Nilsson Piraten. Sammankomsterna har varit både välbesökta och uppskattade. Släktforskningsmaterialet, som finns tillgängligt i bostadshuset, röner också intresse.

Detta har hänt

Polemanska huset Foto: Helene Stalin Åkesson

Polemanska huset har fått sin efterlängtade toalett – en tillgänglighetsanpassad vattentoalett inne i huset. Det praktiska betyder mycket för möjligheten att utveckla huset och platsen publikt.
Trädgården, där vi gemensamt bestämde oss att utgå från en tolkning av 1930-talets trädgård, har tagit form. Tack vare ett mycket stort engagemang, med framförallt daglig vattning sommaren igenom, prunkar såväl gräsmatta som rabatter. Trädgården är till att umgås i och att använda för olika evenemang.

Arkivgruppen har tagit ett helhetsgrepp om Polemanska arkivet, vilket borgar för att det materialet levandegörs och på så vis blir en port in till hembygden för alla med koppling till Forestad med omnejd.

Arbete i trädgården Foto: Helene Stalin Åkesson

Huset och trädgård finns nu också i 3D, vilket kommer att kopplas till arkivmaterial och helt säkert inspirera till flera digitala satsningar med koppling till platsen.

Eket och Ingeborrarpsgården blev platsen för styrgruppens inspirationsdag den 26 juni. En riktig energi- och inspirationskälla för alla som medverkade!!
Sommarens grand final blev Päregillet 22 augusti som dagen efter följdes av evenemanget Konstnär för en dag. På lördagen den 23 augusti fylldes såväl Polemanska huset som trädgården av konstnärer. Det fanns skulpturbyggande i trä, graffiti, blomsterbindning, stafflimåleri, tovning, konstföredrag (om bygdens son konstnären Per Gummesson), teckning med mera.

Berättelser är viktiga.. Foto genom Helen Stalin

Unga som lite mer mogna jobbade sida vid sida. Någon nämnde ” Klippans kommun la ner skolan i Färingtofta och men tänk istället fick vi Polemanska huset!” En annan sa ”Jag får sådan energi när jag kommer till Polemanska, här vill jag engagera mig!”. Barn som besökte konstnär för en dag ville inte gå hem när föräldrarna sa att det var dags att åka, de fick stanna kvar och hämtas senare.

Arbete vid Polemanska Foto genom Helen StalinTrädgården  Foto genom Helen Stalin

Nya insatser sker hela tiden, ovan nämns några höjdpunkter. Vi har ofantligt mycket roligt att summera och ytterligare punkter att se fram emot.

Gunnel Lindahl, Anderstorp med dagens skörd Foto genom Helen StalinSommarjobb vid Polemanska  Foto genom Helen Stalin

Text: Helene Stalin Åkesson, Bo Rosengren 2014


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson och Bengt Hertzman