Riseberga-Färingtofta hembygdsförening

Riseberga-Färingtofta hembygdsförening bildades 1926, samma år som det bestämdes att Flygskolekåren skulle förläggas till Ljungbyhed. Initiativtagare var riksdagsman Per Nilsson i Bonnarp. Vid ett sammanträde i Dragonlägret den 26 augusti 1926 beslöts att en hembygdsförening skulle bildas. Den kallades då Forminnesföreningen. 150 personer antecknade sig omedelbart som medlemmar.

Snart började man söka efter en för bygden typisk ryggåsstuga och 1939 hittade man den i Rya. 1942 flyttades den till Skräddarheden i Ljungbyhed och efter två år var den uppbyggd och kunde invigas på midsommarafton 1944. Loglängan kommer från gården Kröglan i Färingtofta och är av båle och 150-200 år gammal. Den erhölls som gåva av Greve Hamilton på Barsebäck och flyttades och byggdes upp år 1960.

Hembygdsföreningen äger idag fyra fastigheter:
Hembygdsstugan i Ljungbyhed, Ruveröds kvarn, Transformatorstationen i Bonnarp samt en fastighet i Forestad kallad Polemanska huset efter den tidigare ägaren Nils Poleman, vars arvingar skänkt fastigheten till Hembygdsföreningen. Föreningen har även en lokal i biblioteksfastigheten på Kungsgatan i Ljungbyhed, där föreningens arkiv bevaras och där också aktiviteter som studiecirklar bedrivs.

Föreningen har gett ut ett antal hembygdsböcker för försäljning.

Hemsida: 
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Facebook


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2021-12-17 av Inger Persson