En träffpunkt för unga och gamla, där man kan umgås och träffa människor och kulturer, som inte behöver kosta pengar. Här finns aktiviteter för såväl idrottare som motionärer och barn i olika åldrar, i utomhusmiljö. Lärande om hur människors vardag såg ut i äldre tider genom utställningar.

Här kan man hyra anpassad lokal, för både mötestillfällen och privata tillställningar, som också är handikappanpassad. Nära inpå finns naturskön omgivning med strövstigar, i den närbelägna ån ges möjlighet till kortbelagt fiske.

Träffpunkt Elfdalen kallas det Leaderprojekt som som genomförts av ett antal föreningar och företag samt Klippans kommun. Hembygdsföreningen har varit ansökningsansvarig och drivit projektet.

Se projektets informationsfolder här.

Överblicksbild på hembygdsbyn

Hembygdsföreningen äger ett tiotal byggnader. Alla byggnaderna är hitflyttade från olika platser. Tidigare låg här egendomen Elfdalen, uppförd 1856. Bostaden revs 1966, i bakgrunden ses stall och logbyggnaden som fortfarande finns kvar och inhyser ett gym, samt serviceutrymme för campingplatsen, som är belägen bakom. Detta ägs av Klippans kommun.

I åtta av föreningens hus finns föremålsutställningar från svunnen tid i olika tidsepoker. I två av byggnaderna finns lokaler till uthyrning för fest och vardag. Här finns även en nyuppförd offentlig toalett.

Norr om området ner mot Bäljane å finns naturskön miljö med ströv och promenadstigar. I Träffpunkt Elfdalen ingår en fantasistig för våra minsta besökare, avsikten är att barnen själva ska vara med utveckla denna.

Här börjar fantasistigen. En rejäl almstam låg en bit ner i sluttningen som flyttades fram för att komma mer i fokus. Med lite fantasi kan man se ett odjur, som trädstammen också döpts till.

Bakluckeloppis

Här anordnas varje år olika evenemang och tillställningar. Här en bild från en loppis.

Spelmansstämma

2019 anordnades för första gången en spelmansstämma med spelemän från södra Sverige.

Svenska flaggans dag

Nationaldagsfirandet i Klippan arrangeras årligen på Elfdalen, tillsammans med kommunen. 

Grillhuset

Här kan alla som har med sig egen mat och tillbehör grilla i en skön miljö.

Trädkonstnären Leonard Anton har skapat den här installationen som är placerad i mitten av hinderbanan för barn. Leonard har även skapat andra alster i området bland annat en vacker träbro utmed fantasistigen en bit ner i skogen.

Hundrastgård där de fyrfota vännerna kan rasta av sig.
Ryggåsstugan

En av de gamla byggnaderna på Elfdalen, Ryggåsstugan, har anor från sent 1700-tal. Huset låg i de centrala delarna av Klippan, där det används som bland annat som affär. Här inryms idag samlingar av gammal inredning och föremål.

Muséet

Den här byggnaden kallas för museet, här finns det föremålssamlingar, främst på övervåningen. Bottenvåningen rymmer en samlingslokal som används vid möten och sammankomster, men även uthyrning.

En av miljöerna 

Samlingslokalen i museet med cirka 40 stolplatser. Här finns tillgång till projektor och filmduk, uppkoppling via fiber finns också. Frågor om uthyrning hänvisas till hemsidan http://www.klippanshembygd.se/ under uthyrning.

Össjö krog

Össjö krog, också en byggnad från 1700-talet, som tjänstgjort som krog, därefter som bostad fram till 1935 då den skänktes till hembygdsföreningen och flyttades från Össjö till Klöva Hallar, 5 km söder om Klippan. Men av olika anledningar flyttades den gamla byggnaden igen, denna gång till Elfdalen.

Byggnaden har under 2019 anpassats och inrymmer en samlingslokal med 44 stolplatser som är till uthyrning för varjehanda tillställningar och arrangemang.

Samlingslokalen i Össjö krog. Här finns tillgång till projektor och filmduk, uppkoppling via fiber finns också. Frågor om uthyrning hänvisas till hemsidan http://www.klippanshembygd.se/ under uthyrning.

Ett mindre rum med åtta till tio stolplatser finns också att tillgå.

Foto: Jan Emanuelsson / JE-Photo.se
Text: Per-Olof Carlson

Hitta hit: 56.13522, 13.1603


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2019-10-21 av Inger Persson