I trakterna av Riseberga

Vad händer här?

Foto: Inger Persson

För att långsiktigt öka säkerheten för västra Skånes dricksvattenförsörjning håller Sydvatten på att bygga en 25 kilometer lång vattenledning från Äktaboden till Ringsjöverket i Stehag. Skåningarna blir fler och fler vilket gör att det är risk för vattenbrist i framtiden. De som får dricksvattnet är bland annat Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, samt delar av Malmö och Staffanstorp.

Arbete planeras ta ett par år och beräknas kosta runt 420 miljoner kronor. Den nya ledningen planeras bli 1,6 meter i diameter och avlasta den 30 år gamla ledningen, som startar vid Bolmen­tunnelns mynning i Äktaboden utanför Riseberga.

Foto: Inger Persson

Röret ska sedan dras 25 kilometer genom Klippans och Eslövs kommuner med en sväng in i Svalövs kommun samt korsa Rönne å och södra stambanan för att nå till Ringsjöverket. Där ska vattnet renas innan det pumpas vidare till dricksvattenledningarna till västra Skåne.

Foto: Inger Persson Foto: Inger Persson
Foto: Inger Persson Foto: Inger Persson

Den nya vattenledningen ingår i ett större projekt. Om tio år ska den här ledningen nå hela vägen fram till Vombverket, som försörjer bland annat Malmö, Vellinge och Svedala med vatten.

Foto: Inger Persson

Foto: Inger Persson

Sydvatten AB –

är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 personer i västra Skåne.

Bolaget bildades 1966 för att trygga vattenförsörjningen i västra Skåne. Började 1975 bygga den 80 kilometer långa tunneln från sjön Bolmen i Småland ända ner till Skåne.
Leds av en styrelse med representanter från de 16 delägar­na: Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona, Eslöv, Bjuv, Burlöv, Höganäs, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Skurup, Vellinge och Ängelholm.

Mot Äktaboden Foto: Inger Persson

Fornlämningar- plats för framställning av järn

Utgrävningar Foto: Inger Persson

Arkeologer har grävt utanför Ljungbyhed, en bit in i skogen där snart den nya råvattenledning ska grävas ner. Detta är på tidigare outforskad mark och de har gjort flera fynd från järnåldern. Fynden visar att här framställdes det järn för  cirka 1500 år sedan, alltså 400-600 talet efter Kristus eller samtidigt som romarriket gick under nere i Europa. Fynden man funnit är bitar från ugnar och rikligt med slaggprodukter från framställning av järn. Ännu har ingen ugn hittats men misstänkta rester. Järnet kan ha användas till knivar, yxor och vapen. Sen kan järnet även ha varit en handelsvara med andra områden.

slagg från gammal järntillverkning Foto: Bengt Hertzman

Man har hittat myrmalm som är råvaruprodukten för att producera järn och rester som slaggprodukter efter järnframställning. Fynden hjälper arkeologerna att förstå hur framställningen gick till och vilken kvalité järnet hade på den tiden.

Men innan bygget av ledningen går vidare måste arkeologerna först noggrant gå igenom området. Grävningarna avslutas inom kort.

Bolmentunneln – unikt riksintresse

Naturvårdsverket beslutade 2010 att förklara Bolmentunneln som riksintresse. Det var den första anläggningen för dricksvattenändamål som blev riksintresseförklarad.

En riksintresseförklaring innebär att hänsyn till tunneln måste tas i den kommunala fysiska planeringen och vid prövningar av miljöfarlig verksamhet. I de fallen kommer Bolmentunneln att vägas mot intresset för den tillståndspliktiga verksamheten. Riksintresset innebär inte några restriktioner eller andra begränsningar för det skogsbruk och jordbruk som bedrivs i tunnelns närhet.

Mer fakta om Bolmentunnln: www.varldenshaftigaste.se/artiklar/bolmentunneln/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bolmentunneln

Mot Ringsjöverket Foto: Inger Persson

 

Text sammanställd av Bengt Hertzman och Inger Persson

 

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2016-10-26 av Inger Persson