Wessmantorp

En av byarna i Riseberga socken var Wessmantorp som delvis skingrades i mitten på 1800-talet. I början av 1800-talet skrevs namnet Vetsmantorp.

Bostället, som ligger kvar, var ursprungligen ett regementstallmästarboställe. I prosten Schönbecks sockenbeskrivning från 1815 kan man läsa att här var marken mycket stenig, dock med lite lermark och med Rönneå som gräns. Än i dag kan man se en fädrift i stengärdena vid vägen ner mot Stockaryd.

År 1815 beskrivs att man stängslade med enar och ekstavar och jordvallar är uppkastade. I Forestad har man börjat använda sten till gärdesgårdar skriver prosten Schönbäck, vilket han rekommenderar.

Öster om gården Stockaryd tillhörde fem torp bostället. Det berättas att en konflikt hade uppstått mellan torparna och bonden. Alla dessa torp ägdes av torparna själva men alla utom en måste flytta sina hus. Ett av torpen flyttade över sina hus på Kollebergas ägor. De andra flyttades, ett till Sjöleden, ett till Ljungbyhed, det ligger intill viadukten, och det tredje är återuppbyggt söder om Ljungby skola. Man kan se lite rester efter stengrunderna till dessa torp.

Det enda av torpen som blev kvar tillhörde en tid under andra hälften av 1900-talet en metodistförsamling med en egen byggd kyrka.

En gård som hette Näbbhuset ligger mitt emot prästgården på Vessmantorps sida. Här växer ett ståtligt vårdträd och en del murrester efter hus finns kvar liksom en källa och fädriften i sten.

En del äldre hus finns kvar liksom det torp som var konstnären Nils Forsbergs hem.

Kyrkstigen från Skäralid – Allarp – Forestad mynnar ut här och en gångbro är byggd för att vägen till Riseberga kyrka skulle bli kortare. Denna bro kallas Stocken.

Sammanställt av Solveig Andreasson Ljungbyhed

 

 

 

 


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2013-04-10 av Inger Persson