– en oskiftad by

Bykärnan i Bonnarp ligger mellan Söderåsen och Hedområdet i norr.

Idag är bykärnan en utpräglad radby med gårdarna i följd efter varandra. Kring sekelskiftet var karaktären av radby mer påtaglig då en del gårdar under 1900-talet förstördes av brand. Enskiftet som gjordes 1820-1825 påverkade således inte bykärnan.

År 1897 hade byn 318 invånare. De flesta hade anknytning till jordbruk och boskapsskötsel (åbo, dräng, piga och torpare). Det fanns även en del hantverkare såsom skomakare, skräddare, snickare, smeder och målare.

I början på 1900-talet fanns i byn två affärer. Den sista lades ner 1970.

Vid Bonnarps hed hösten 2018 Foto: Bengt Hertzman

Hedarna Kvidinge – Bonnarp – Ljungby var under sommartid övningsplats för fyra militärregementen från slutet av 1700-talet fram till 1913. Vid storläger kunde det omfattas av 10 regementen, ca 15.000 man. Av de fyra regementen som brukade använda hedarna som övningsplats var det Kronprinsens Husarer som var knutna till Bonnarp, vilket förmodligen bidrog till lite mer liv och rörelse i byn och även till inkomster för bönderna.

Den gamla gården nr 11 i Bonnarp.Per Åkesson bodde här 1897 – 1900.Från början av 1900 – talet beboddes fastigheten av Johan och Bertha Brodell.Gården brann ner 3 juli 1911 varvid 35 hästar innebrändes.

Många minnesmärken i byn påminner om gamla tider. På byns anslagstavla mitt i byn kan man på anslagen karta orientera sig var dessa finns.

Idag finns förutom den gamla radbyns gårdar även fastigheter som är byggda på 1900-talet norr, öster och väster om byn.

Invånarantalet är idag ca 120 st. En del bedriver jordbruk och några enstaka hantverkare finns, men flertalet har sin inkomst utanför byn.

Från början på 1980-talet har det skett ett generationsskifte i byn. Yngre familjer har flyttat in och ifrån att det fanns fyra – fem barn i byn, är det idag ca 20 st.

I Bonnarps by hösten 2018 Foto: Bengt Hertzman

I byn bildades i början på 2000-talet en intresseförening, Bonnarps Byförening, som arbetar aktivt för att hålla byn levande med bl a olika aktiviteter och sammankomster i syfte för gemensam trivsel i byn. Samtidigt startades Grannsamverkan tillsammans med polis, Klippans kommun samt Länsförsäkringar för gemensam uppsikt för att förebygga inbrott etc.

Den gamla transformatorstationen i Bonnarp Foto: Bengt Hertzman

Läs mer på Byföreningens Facebook 
http://www.bygdeband.se

Bonnarps Byförening i oktober 2012

Galleri med gamla foton över Bonnarp

Bonnarps Hed

Läs om syndafloden på Ljungbyhed 1876

© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson och Bengt Hertzman