En levande by där vägar möts
Röstånga by vid Söderåsens fot Foto: Bertil Hagberg

Röstånga by vid Söderåsens fot Foto: Bertil Hagberg

Vid Söderåsens fot ligger Röstånga inbäddad i bokskogens grönska. Man kan säga att byn har växt fram kring ett gammalt vägmöte mellan åsen och slätten. Här sammanstrålade vägar från skogsbygden med samfärdsleder från slätten och risbygden. Än idag möts vägar från Färingtofta, Klippan, Billinge och Svalöv här.

Röstånga har gamla anor. I trakten har bott människor sedan stenåldern och här var en bra plats att bosätta sig på då man kanske kom farande längs nuvarande Rönneå. Här fanns goda fiskevatten och förutsättningar för jakt och odling.

Ortsnamnet är svårtolkat och skrevs Reffstangh 1472. Namnet Röstånga, som äldst är bevarat i formen Reffstangh 1472, har tolkats som  ’rävstång’, dvs. en fångsstång, s.k. gillerstång, för att fånga räv. En troligare förklaring av förleden kan syfta på de skrovliga klippor och kullar (breccia) som går i dagen längs landsvägen vid Röstånga samt vid Lilla Bäljane å. Då av danska reb, tysk reff = något sönderrivet, klipporna är ju räfflade, har räfflor, – stånga skulle ha att göra med det gamla i ortsnamn vanligt förekommande tång, tong i betydelsen utskjutande, landtunga.

Kyrkan från medeltiden och gästis med anor från 1600-talet har varit gamla samlingsplatser och knutpunkter i bygden och en gång gick länsgränsen rakt genom byn.

Otaliga är de vägfarande som passerat byn genom århundradena. Till detta kommer många författare, konstnärer och forskare som bott här.

Vid åsens fot Foto: Bengt Hertzman

Vid åsens fot Foto: Bengt Hertzman

1795 åkte före detta amiralen Carl August Ehrensvärd fem dagar i Skåne ”för att hämta rörelse och förargelse” Han är ofta gnällig i sin reseberättelse men uppskattar uppenbarligen färden från Åby (nuvarande Klippan) mot Röstånga. En del av hans beskrivning gäller än idag medan annat kan ses som kuriosa.

”Från Åby följer en hög ås till höger efter utseende på en fjärndels mil. Öfveralt på de andra sidorna sträcka sig stora fält omringade med långt afsides i dimmor liggande skogshöjder. Skåne är en sammansmältning av Småland och Italien. Liksom vår klädedrägt af ett bart hufvud med en stor vargskinspälls.

Liten väg vid Röstånga Foto: Bengt Hertzman

Vägen närmar sig alt mer och mer Åsen eller kommer Åsen alt närmare och närmare Vägen, längs efter den bo husmän eller Torpare under Bönder. Deras stugor äro Dockskåp, folket äro ovanligt täcka”. Röstånga Gjästgifvaregård i By, låg på den nedgående udden av Åsen där den var bruten av Berg af Trapp och någon eldfast lera syntes, eftergräfd hittad och lämnad”.

Röstånga centrum Foto: Yvonne Dresler

Röstånga centrum Foto: Yvonne Dresler

Från slutförandet av enskiftet 1832 utvecklades Röstånga längsamt fram till industrialismens genombrott då järnvägen Klippan-Eslöv (1892-1898) drogs genom byn. I slutet av 1800-talet skrevs det om Röstånga i danska tidningar vilket satte igång en ström av turister till Söderåsen. De reste över Malmö till Stehag och vidare med häst och vagn. Vandringsstigar iordningställdes mellan Röstånga och Skäralid.


Järnvägen som blev klar 1898 skapade helt nya förutsättningar för byn. Denna tid är  skildrad av konstnären Per Gummesson som bosatte sig i Röstånga i villan Pershall 1914. Många av hans tavlor hänger idag på Gästis.

Röstånga 2015 Foto: Bengt Hertzman

Röstånga 2015 Foto: Bengt Hertzman

Dock klingade turistvågen av på 1930-talet. Järnvägen lades ner 1961 men det finns numera goda kommunikationer i form av buss med anslutning till tåg.  Nu, snart 100 år senare, kommer åter många turister, inte minst från Köpenhamnsområdet som numera också åker via Malmö och Stehag. Vid sidan om Skäralid är Röstånga den naturliga angöringspunkten till Söderåsens Nationalpark. Det finns flera stigar genom Nackarpsdalen, längs en av dem går Skåneleden.

Nackarpsdalen 2020 Foto: Bengt Hertzman

På dessa stigar kan man sedan fortsätta mot Skäralid, Uggleröd, Härsnäs och Blinkarp. De flesta stigarna är skyltade och märkta så man som vandrare lätt hittar. Nära Gästis och Vandrarhemmet har Svalövs kommun en turistbyrå som dock endast är öppen under sommarhalvåret.

Foto: Yvonne Dresler

Gästis har funnits på platsen sedan åtminstone 1600-talet då Skåne var danskt. Den första kända krögaren Niels Ibsen lyckades överleva de oroliga snapphaneåren och bytte namn till Niels Jeppesen när Skåne blev svenskt. Sonen Pål Nielsen tog över 1671 och drev gästis under den dramatiska tiden när skånsk-danska krigen pågick. I samband med att järnvägen kom till byn så fick Gästis en pampig nybyggnad 1892 med namnet Röstånga Hotell o Gästgivaregård. Gästgiveriet brann dock ner 1908 men redan året efter stod en ny huvudbyggnad klar och den finns än idag med tillbyggnader

1904 lät dåvarande krögaren på gästis bygga huset som numera är vandrarhem, en vacker gul träbyggnad i skogsbrynet. Röstånga Turist- och Hembygdsförening under ledning av eldsjälen Hjördis Nilsson arbetade för att byggnaden skulle inköpas av Svalövs kommun vilket också skedde och det återinvigdes 1996.

Röstånga vandrarhem 2015 Foto: Bengt Hertzman

Vandrarhemmet Villa Söderåsen Foto: Bengt Hertzman

Röstånga ingår i Svalövs kommun sedan 1969 och antalet invånare idag är omkring 1500 personer. Tidigare ingick Röstånga i en storkommun tillsammans med Billinge, Ask och Konga.

Foto: Yvonne Dresler

Foto: Yvonne Dresler

Foto: Yvonne Dresler

Kring Röstånga finns sevärdheter som Jällabjär, Nackarpsdalen med Odensjön och det är inte långt till Härsnäs och Skäralid.

Den som är intresserad av geologi har mycket att hämta i byn eller i dess omedelbara närhet. Här finns många lämningar efter vår planets dramatiska historia. Mest kända är naturligtvis Odensjön samt vulkanresten Jällabjär men i själva byn och Nackarpsdalen finns mycket annat att se såsom sandsten som bildades för 200 miljoner år sedan och som finns att beskåda nära den gamla kyrkogården (bakom fotbollsplanen). Om du tar stigen förbi turistbyrån ner till vägen som leder in i Nackarpsdalen så ser du i bokskogssluttningen till höger en spännande och faktiskt världsberömd klippa av gnejsbreccia resa sig (krossad bergart där sprickorna fyllts med kvarts)

Foto: Bengt Hertzman

Den tillhör en krosszon som man kan följa från Mölledammen längs Lilla Bäljane till Ugglerödsdalen. På flera platser kan du här se här breccia där berggrunden går i dagen. Sen finns fascinerande och lite mystiska vittringskullarna i Nackarpsdalen nära Väg 13. Allt detta och många andra geologiska utflyktsmål på Söderåsen finns beskrivna i den fina ”Geologisk guide till Söderåsen”, ett kandidatarbete av Sara Florén vid Geologiska institutionen vid Lunds universitet.

Idag är Röstånga ett levande samhälle och det finns många aktiva föreningar. Det finns välsorterad livsmedelsaffär, restauranger och café samt goda möjligheter till övernattning.

Villa Söderåsen

Röstånga Gästis

Odensjön Foto: Yvonne Dresler

Röstånga tillsammans och Röstånga Utvecklings AB arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt av Röstånga.

www.rostangatillsammans.se

www.ruab.org

Vill du veta mer om Röstångas historia så är Röstånga kulturförenings hemsida mycket innehållsrik. Här kan du också ha koll på föreläsningar och annat som föreningen arrangerar.

www.rbkultur.se

Sensommarkonserterna vid Odensjön var under många år en tradition och arrangerades av Röstånga Turist- och hembygdsförening. Föreningen har också gett ut en bok i två delar om Röstånga som finns i bokhandel och på bibliotek. www.rostanga.info

Odensjön hösten 2020 Foto: Bengt Hertzman

Cykling i landskapet Bortom Nationalparken; tips på cykelrunda.

Läs sagan om Odensjön och Bonnarpssjön av Solveig Andreasson

Foton nedan: Yvonne Dresler

Foto: Yvonne DreslerRöstånga smedja Foto: Yvonne Dresler

Foto: Yvonne DreslerFoto: Yvonne Dresler

Foto: Yvonne DreslerGamla systemet Foto: Yvonne Dresler

Text: Bengt Hertzman 2015


Sidan redigerad 2023-04-26 av Inger Persson och Bengt Hertzman