Bihagasjön Foto: Lars Nilsson

Sjöområdet i Bjersgård är ett populärt utflyktsmål även efter senare års omfattande avverkningar av skog. Det gamla kanal- och sjösystemet i Bjersgård har bestått av sju dammar och uppdämda sjöar. Fem av dessa finns kvar i våra dagar. Sjöarna är mestadels ganska grunda med nästan svart vatten på vinterhalvåret och brunt vatten på sommaren. Det bruna sommarvattnet beror på ofarlig algblomning.

Början på detta är den idag helt uttorkade Penarpasjön. Från den fanns det ett naturligt utlopp mot Bihagasjön. Näst i kanalsystemet är Vasasjön med kraftiga jord- och stenvallar på södersidan. Vasasjön var sannolikt mindre från början. Det framgår bland annat av Skånska rekognoceringskartan från 1812-1820. Västra delen verkar ha tillkommit först årtionden in på 1800-talet.

Vasasjön har inget med kungasläkten Vasa att göra. Istället handlar det om fiske med hjälp av vasar. En vase – en hel buske, grenar eller kvistar – stacks ned i sjöbottnen. Där gömde sig småfisk som i sin tur lockade till sig rovfisk. Risvasar användes också som fäste för rom till vårlekande fiskar och skydd för fiskyngel.

Vasasjön Foto: Inger Persson

Från Vasasjön rinner vattnet vidare genom en gammal kanal. I äldre litteratur står att därnäst följde Ola Påls damm, Smedjesjön, Sjättesjön och Borgasjön. Namnet Sjättesjön har förmodligen inte alls med räkneordet att göra. För att få det till den sjätte sjön måste nämligen Ola Påls damm räknas in och det stämmer inte alls. Den dammen låg nämligen, som en av två dammar, för sig själv någon kilometer västerut åt Rösa till. Sjätte i Sjättesjön har snarare sitt ursprung i ord såsom ”skvalt – skvatte – skvätte”.

Orden förekommer i exempelvis skvaltkvarn, en enkel vattendriven kvarn, och på 1800-talet diktade Carl Fredric Dahlgren: ”Regnbäcken raltar, Sqvätter och sqvaltar”.

Längs asfaltvägen ned mot sjön ser man på östra sidan resterna av kanalen som försåg kvarnen, Möllan kallad, med vatten till att driva de stora kvarnstenarna. Sist är Borgasjön med en herrgårdsbostad från 1840-talet på en holme omgärdat av en vallgrav. Huset kallas Borgen och det namnet har sitt ursprung medeltida byggnadsverk som inte längre finns.

Källan och stenen Skarsjövägen Foto: Thorbjörn Petersen Källan och stenen Skärsjöovägen Foto: Thorbjörn Petersen

Utanför men i direkt anslutning till kanalsystemet finns Sjökrokasjön och Killebäckasjön.

Thorbjörn Petersen


© Skånes Nordvästpassage.
Sidan redigerad 2013-08-05 av Inger Persson